Gấp: đăng ký tham dự hội thảo KHQG

Các thầy cô bộ môn TKT đăng ký nhắn tin cho T.Thế và T.Hải sớm để làm danh sách gửi Trường


Theo kế hoạch hàng năm, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp” và công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2017.

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A2, Tòa nhà Trung tâm Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đây là một hoạt động khoa học quan trọng của Nhà trường. Để hội thảo tổ chức thành công và chuyển ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên năm 2017 tới Quý Thầy/Cô, Ban tổ chức kính đề nghị các nhà khoa học đăng ký tham dự Hội thảo theo đơn vị. Lãnh đạo đơn vị/Trưởng Bộ môn/Phó Trưởng Bộ môn tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Hội thảo gửi về Phòng Quản lý khoa học qua Email: qlkh.neu@gmail.com trước 15h00 ngày 15/3/2018 (Thứ năm)

Phòng Quản lý Khoa học sẽ chuyển giấy mời đến Quý Thầy/Cô sau khi nhận được đăng ký.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự, phát biểu ý kiến và đóng góp cho sự thành công của Hội thảo.

 

Trân trọng cảm ơn!