Giáo trình: Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (2012)

 

    Tên sách: GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP CHO CÁC NHÀ KINH TẾ
Loại sách:       Giáo trình
Chủ biên:         Lê Đình Thúy
Đồng tác giả:   Nguyễn Quỳnh Lan
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế quốc dân
Năm xuất bản: 2012
Số trang:         718

Nội dung

Chương 1. Tập hợp, quan hệ và logic suy luận
Chương 2. Không gian vectơ số học n chiều
Chương 3. Ma trận và định thức
Chương 4. Lý thuyết hệ phương trình tuyến tính
Chương 5. Dạng toàn phương
Chương 6. Hàm số và giới hạn
Chương 7. Đạo hàm và vi phân
Chương 8. Hàm số nhiều biến số
Chương 9. Cực trị của hàm nhiều biến
Chương 10. Phép toán tích phân
Chương 11. Phương trình vi phân
Chương 12. Phương trình sai phân