Giới thiệu Bộ Giáo trình trọng điểm

(Thứ ba, 27 Tháng 11 2012 10:10)
Sáng 27 / 11 / 2012, tại Nhà Văn hóa đã diễn ra Lễ giới thiệu Bộ giáo trình trọng điểm của trường ĐHKTQD.

Bộ giáo trình trọng điểm thời điểm này gồm 20 quyển, triển khai sử dụng đồng bộ từ khóa 54. Hiện tại sách được phát hành với giá ưu đãi cho sinh viên chính quy trong trường.

PGS.TS. Nguyễn Cao Văn, tác giả cuốn giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán" đại diện các tác giả phát biểu

Trong bộ Giáo trình trọng điểm, có 3 quyển thuộc khoa Toán kinh tế:

1. Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, Chủ biên: Lê Đình Thúy, đồng tác giả TS. Nguyễn Quỳnh Lan.

2. Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn, đồng tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Thứ, TS. Trần Thái Ninh.

3. Giáo trình Kinh tế lượng, Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Quang Dong, đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Mạnh Thế.