Họp BM Toán kinh tế + GV môn XSTK (17.8.18)

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 17.8.2018

Tham gia: Hải, Thế, Huyền, Tâm, Dương, Hoàng, Long, Nhật, Trang, Ngọc, Tú, Thảo, Mạnh

 

1. Giảng XSTK: giữ nguyên đề cương

2. Phần thực hành: tài liệu dài, nhưng tập trung một số trang

=> Hướng đến viết sách tham khảo

3. Giảng bằng tiếng Anh: Tiếp tục triển khai.

 

4. Việc nhập điểm vào cuối kỳ: HK1 (2018-2019): Ngọc + Phương