Họp BM Toán kinh tế: V/v thi Kinh tế lượng (20/4/2018)

Cuộc họp ngày Thứ Sáu 20/4/2018

Tại Văn phòng khoa.

Có mặt: Hải, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Tâm, Huyền, Phương, Tú, Trang TKT, Trang TTC, Thắm, Mạnh

 

Tổng hợp họp về giảng dạy KTL như sau:

1. V/v thực hành trong tương lai
– Liên quan với giáo trình nên vẫn chú trọng Eviews.
– Slide bổ sung các kết quả bởi R, STATA.
– Các phần mềm khác có tính giới thiệu
– Hi vọng nhà trường có Eviews bản cao sẽ “đẹp” hơn, nhưng thực ra Eviews4 là đủ dùng
– Viết lại hướng dẫn, sử dụng câu lệnh
2. V/v thực hành khi có phòng máy.
Nếu nhà trường tạo điều kiện, và tùy thuộc vào thanh toán giờ thực hành (hay gọi là học trên phòng máy)
– Trường hợp 2 buổi: Tuần 10 và 14
– Trường hợp 3 buổi: Tuần 10, 12, 14
Khai thác kiểm tra trên máy.
3. V/v kiểm tra đánh giá
– Có rất nhiều vấn đề và hiện tượng từ phía sinh viên
– Sự đối phó, chép nhau, lấy nguyên bài lớp khác: khó kiểm soát nếu chỉ có bài tập lớn
– Các thầy cô chia sẻ các phương pháp đánh giá:
+ Bài tập lớn + thực hành
+ Bài tập lớn + kiểm tra
+ Kiểm tra thực hành + Kiểm tra giấy
+ Bài tập lớn có kiểm soát chặt chẽ
4. Đề thi kì tới
– Khai thác những câu hỏi như: Cụ thể hóa các yếu tố thành các biến, để sv suy nghĩ
(VD: Yếu tố thời tiết tự nhiên cụ thể hóa = ???)
– Hỏi các câu hỏi về giá trị ước lượng, ý nghĩa phần dư: tính phần dư với 1 quan sát và bình luận
5. Mỗi thầy cô làm một đề theo form đính kèm,
Thời hạn nộp: Thứ Sáu Tuần 15 (11/5/2018)