Họp bộ môn Toán cơ bản (ngày 13/5/2016)

NỘI DUNG HỌP BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

Thời gian: 14g ngày 13/5/2016

Thành phần: các giảng viên bộ môn Toán cơ bản

Chủ trì: TS. Tống Thành Trung – trưởng bộ môn.

Vắng mặt: cô Q. Lan, cô Q. Anh, thầy Ngân, cô Quyên,thầy Long, cô Lê Anh (có tiết giảng), thầy Tuyến (đi công tác), thầy Thông (có tiết giảng), cô Vân (nghỉ sinh), cô An (đã thông báo với bộ môn).

Nội dung cuộc họp:

1. Phân công dịch đề cương các môn học (do bộ môn phụ trách) sang tiếng Anh:

* Số lượng đề cương: 7 đề cương.

* Thời hạn nộp lên trường: 15/7/2016.

* Phân công:

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 1, Đại số: thầy Đức, thầy Tuyến.

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 2, Giải tích 1: thầy Tuấn, thầy Hoàn.

– Môn Giải tích 2: thầy Thắng, thầy Nghĩa.

– Môn Giải tích 3: thầy Trung, thầy Lâm.

– Môn Toán rời rạc: thầy Trung.

* Ghi chú:

– Các nhóm báo cáo trước bộ môn trước ngày 8/7/2016.

– Các thầy, cô có thể đăng ký cùng tham gia.

2. Phân công soạn Slide bài giảng:

* Số lượng: 2 môn.

* Mức độ nội dung: tổng quát toàn bộ nội dung giảng dạy.

* Phân công:

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 1: cô Q. Anh, thầy Thắng, cô Quý, thầy Tuyến, cô An.

– Môn Toán cho các nhà kinh tế 2: thầy Tuấn, thầy Trung, thầy Nghĩa, thầy Hoàn.

* Ghi chú:

– Các nhóm báo cáo trước bộ môn trước ngày 8/7/2016.

– Các thầy, cô có thể đăng ký cùng tham gia.

3. Công việc hè:

– Lớp giảng kỳ hè: 12 lớp (2 môn).

Các thầy, cô đăng ký sẽ dạy 1 lớp nếu còn lớp sẽ phân công cho các thầy, cô đăng ký nhiều hơn 1 lớp.

– Chấm thi kỳ thi tuyển sinh THPT.

4. Đánh giá công tác quản lý  và tình hình học tập của sinh viên:

* Bài chấm thi:

– Những bài chấm thi lần 1 sẽ được tổng kết và thanh toán 1 lần theo học kỳ.

– Các bài chấm thi còn lại sẽ thanh toán ngay với cô Phương Lan (bộ môn ứng tiền trả trước).

– Các thầy, cô nộp lại tiền giảng dạy hệ Từ xa (EduTop): 10% số tiền giảng dạy (không tính tiền quản lý, tiền đề và tiền giảng viên chuyên môn).

– Các thầy, cô nộp lại tiền ra đề và chấm thi hệ CLC (đã gửi gộp vào tài khoản).

* Ra đề thi:

– Các thầy, cô nộp đề thi cho hệ CQ khóa 57 trước ngày 1/6/2016 (mỗi thầy, cô tối thiểu 1 đề).

– Đề thi gồm 8 ý, nội dung theo đề cương.

5. Trình bày nội dung bài giảng môn Toán rời rạc: thầy Trung.

Môn Toán rời rạc là học phần 3 TC giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế và Công nghệ thông tin.

Thư ý cuộc họp: cô Nguyễn Thị Quý.