Họp Bộ môn Toán kinh tế 23/4/14

Icon_conference  Họp Bộ môn Toán kinh tế: 14h00 Thứ Tư 23/4 tại Văn phòng khoa.

 Nội dung:

– Phân công công việc, một số nguyên tắc hoạt động của Bộ môn
– Định hướng chuyên môn, thảo luận về môn học, phương thức đánh giá
=> Nội dung cụ thể sẽ được gửi qua mail, đề nghị các thầy cô kiểm tra hộp thư thường xuyên.
Từ 15h15: Thảo luận các nội dung môn Kinh tế lượng. Mời các thầy cô giảng Kinh tế lượng có quan tâm tham gia.

Bộ môn Toán kinh tế.