Họp Bộ môn Toán kinh tế (30/12/2016)

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 30/12/2016

 

Thành phần: Bộ môn Toán kinh tế + cô Nga, Liên

 

1. Thống nhất chấm môn Lý thuyết xác suât và Thống kê toán

– Các bài từ 2 điểm trở lên mới điều chỉnh điểm, số điểm tùy theo đề

Ca 1: + 2

Ca 2: + 2,5

Ca 3: + 2,5

Ca 4: + 3

Ca 5 – 8: + 1,5

2. Học phần Kinh tế lượng:

– Hướng dẫn các mục: Không thay đổi

– Kiểm tra: Tập trung, thanh toán: 4000: trông + 1000 chấm

3. Kế thừa học phần

Phân công tạm thời hiện tại (12/2016)

Hạn đến cuối kỳ (30/5/2017) có bài giảng biên soạn trên Word.

Trong quá trình học có thảo luận.

Môn học

Đang giảng

Chuẩn bị

LT xác suất

T.Thế + T.Mạnh

Hưng + Long

Thống kê toán

T.Hải + T.Thứ + C.Ngọc

T.Hoàng + (C.Trang)

KTL 1 (CN)

C.Minh + T.Hải + T.Dong

Các thầy cô từng giảng KTL

KTL 2

C.Minh + T.Thế + T.Thành

Các thầy cô từng giảng Cao học + C.Ngọc

KTL3: Số liệu mảng

C.Minh

T.Hưng + C.Ngọc

KTL3: Chuỗi TG

T.Dong + C.Minh

T.Thành + T.Dương + (C.Trang TTC)

Tke N chiều 1

T.Thứ + T.Thế + C.Trang

C.Nga

Tke N chiều 2

T.Thứ + T.Thế

C.Trang TKT

MH ứng dụng

T.Thứ

T.Đức + C.Ngọc

LT MHTKT 1

T.Hải + C.Phương

C.Trang + C.Thảo

LT MHTKT 2

T.Hải 

C.Phương

LT trò chơi

T.Hải

C.Tú

Tối ưu hóa

C.Thảo + C.Lan

T.Nhật

Tiếng Anh CN

T.Thành

C.Ngọc

Phân tích số liệu định tính T.Thế
Mô hình I/O C.Ngọc  !!!