Họp Bộ môn Toán kinh tế về chương trình môn học Kinh tế lượng

(Thứ sáu, 26 Tháng 2 2010 00:00)

Họp Bộ môn Toán kinh tế về chương trình môn học Kinh tế lượng

Vào ngày Thứ Hai, 26/2/2010, tại Văn phòng Khoa, Bộ môn Toán kinh tế đã họp thảo luận về nội dung chương trình môn Kinh tế lượng.

Cuộc họp lúc 8h30′ sáng đã thống nhất nội dung giảng dạy và nội dung thi hết môn môn Kinh tế lượng cho hệ Tại chức – Văn bằng 2.
Thành viên: Cô Minh, T.Hoà, T.Chững, T.Hải, C.Tâm, C.Huyền, T.Mạnh.

Cuộc họp lúc 13h30′ đã thống nhất nội dung giảng dạy môn Kinh tế lượng cho hệ Cao học.
Thành viên: C.Minh, T.Thứ, T.Văn, T.Ninh, T.Hoà, T.Phi, T.Chững, T.Hải, T.Hoàng, C.Tâm.