Họp chuẩn bị Lễ hội Khoa

 

Ngày

 

Ngày Nội dung    
       
       
3/6 Buổi họp đầu tiên
– Họp trù bị
   
10/6 Buổi họp thứ hai
– Thống nhất ngày tổ chức: 22/10
– Đề xuất Ban liên lạc Cựu sinh viên và Thường trực ban liên lạc
   
17/6 Buổi họp thứ ba
– Đề xuất lịch trình và các vấn đề cần quan tâm, nhà tài trợ
   
24/6 Buổi họp thứ tư
– Thông qua các Ban và Tiểu ban
– Bắt đầu triển khai các nội dung
– Hẹn lịch buổi sau: Thứ Năm 30 / 6
   
1/7

Buổi họp thứ 5
C.Minh, T.Dong, T.Thứ, T.Hòa, T.Tuấn, T.Mạnh, T.Trung, T.Hoàn, T.Hải, T.Thành
Các trưởng tiểu ban:

– C.Minh: số tập san: đã xong về tạp chí, cần có giấy đề nghị để có giấy phép, đã thông báo trên web khoa.

– T.Dong: thay T.Thế: soạn thảo và phân công các bộ phận chuẩn bị, đã gửi. Dự thảo quy định vấn đề xây dựng và sử dụng Quỹ phát triển sinh viên khoa Toán, trên cơ sở học bổng của trường. Các vấn đề về thành lập Quỹ

– T.Dong: dự toán chi phí. Cần thể hiện cho minh bạch. Chi phí các khoản, lưu ý một số khoản cho trang trí

– Tiểu ban tổ chức: soạn thảo kêu gọi tài trợ, thông báo các cựu sinh viên, ban liên lạc cựu sinh viên.

– C.Minh: Ban liên lạc: cần phải làm sớm: tiểu ban cần có chương trình cụ thể cần làm sớm, còn liên quan vấn đề tài trợ. 

– Cơ chế phát ngôn: Chính thức là Trưởng khoa, các liên lạc qua T.Dong

– Lễ tân và lịch sử khoa: T.Thứ: theo cấu trúc đã trình bày: chia các giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có nhân lực – học liệu – khen thưởng. 

– T.Dong: đề nghị vinh danh / tri ân thế hệ đầu tiên

– T.Trung: Vấn đề Lễ tân – Đón nhận tài trợ, cần một người đảm nhận

– T.Thế: v/đề làm clip: đối tượng nào, thời gian không nên quá xa, cần gần đó. Cần có chủ đề rõ ràng là về tình thầy trò, có chủ đề xuyên suốt, cần lên ý tưởng sớm. 

– Vđề dự trù 300 cho sinh viên, cần phải đặt sớm. Tham khảo trung tâm dịch vụ. Cần quan tâm trực tiếp.

– Cần thông tin từ tiểu ban T.Dong: 

Dự trù họp Cựu sinh viên: cần chờ Quyết định, có các văn bản cần thiết: 2 tuần nữa.