Họp Công đoàn, Chi bộ và họp Bộ môn TCB

Thứ tư 26/4/2017

9h00: – Họp công đoàn khoa

Mời: Toàn thể các thầy cô trong khoa – Tại: Văn phòng khoa.

10h00: – Họp Chi bộ khoa

Mời: Các Đảng viên trong chi bộ – Tại: Văn phòng khoa.

Thứ năm 27/4/2017

9h00: – Họp Bộ môn Toán cơ bản về rà soát đề cương và thông báo kế hoạch thi học kỳ 2.

Mời: Toàn thể GV bộ môn TCB

Tại: Văn phòng khoa.