Họp Khoa tổng kết năm học

(Thứ sáu, 29 Tháng 6 2012 16:18)
Tổng kết năm học từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2012 Khoa Toán kinh tế
Thời gian: 15h30 ngày 29/6/2012
Địa điểm: Văn phòng khoa

Nội dung:
Tổng kết kết quả hoạt động của các Bộ môn

Thông báo và thông qua các danh hiệu thi đua của giảng viên cán bộ, danh hiệu của Bộ môn và khoa.
Thông báo về nghiên cứu thảo luận: Đề án Thí điểm Đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Kế hoạch tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập Tổ Toán – Bộ môn Toán kinh tế.
Kế hoạch nghỉ hè.
Một số ý kiến của giảng viên về học kì hè, hệ liên thông lấy bằng chính quy.
Vấn đề về học bổ sung của bậc Nghiên cứu sinh.