Họp Quy hoạch cán bộ khoa (14h00 19.10.2016)

Theo quy định của Nhà trường, Khoa Toán kinh tế tổ chức buổi họp Giới thiệu Quy hoạch cán bộ khoa hai nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Tư 19.10.2016

 

Tham dự có 38 thành viên của Khoa và 1 thành viên Phòng Tổ chức cán bộ.

 

Kết quả bỏ phiếu giới thiệu

  Nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số phiếu hợp lệ: 37
Nhiệm kỳ 2018 – 2023
Số phiếu hợp lệ: 34
Trưởng khoa Nguyễn Mạnh Thế (37/37)
Hoàng Đức Mạnh (34/37)
Tống Thành Trung (26/37)
Nguyễn Mạnh Thế (33/34)
Hoàng Đức Mạnh (28/34)
Tống Thành Trung (22/34)
Phạm Thị Hồng Thắm (6/34)
Phó trưởng khoa Bùi Dương Hải (32/37)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (25/37)
Hoàng Bích Phương (23/37)
Phạm Thị Hồng Thắm (15/37)
Bùi Dương Hải (30/34)
Nguyễn Thị Cẩm Vân (26/34)
Hoàng Bích Phương (25/34)

Buổi họp kết thúc lúc 15h15.