Họp tổng kết Bộ môn Toán kinh tế

new_small_red Bộ môn Toán kinh tế họp Tổng kết Năm học 2013 – 2014

Thời gian: 9h00 Thứ Hai 16 / 6 / 2014.

Nội dung: Tổng kết năm học, các vấn đề về học kỳ hè, triển khai hoạt động học kỳ từ tháng 8.

Các thầy cô hoàn thành mẫu Tự nhận xét cá nhân, kê khai giờ Nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học.