Họp tổng kết năm học 2013-2014

new_medium_orange GẤP: Đề nghị các thầy cô gửi bản Lý lịch khoa học về cho Hải và Hoàn theo địa chỉ: haitkt@gmail.combuiquochoan@gmail.com để làm bản đề cương liên quan đến đào tạo của Khoa. Thời hạn: Thứ Tư 18/6.

Tiêu đề thư: Lý lịch khoa học + Họ tên thầy cô

 

Lịch họp tổng kết

Bộ môn Toán cơ bản: 14h00 Thứ Ba 17/6

Bộ môn Toán tài chính: 8h30 Thứ Năm 19/6

Chi bộ: Chiều Thứ Năm 19/6

Họp liên tịch Khoa8h30 Thứ Sáu 20/6

Kính mời: Cô Minh, thầy Thế, thầy Hòa, Thầy Nguyên, thầy Trung, cô Thủy, thầy Hải, thầy Hoàn, thầy Đức Hoàng, cô Trang

Họp Tổng kết Toàn Khoa: 9h00 Thứ Sáu 20/6, sau đó Liên hoan toàn khoa, địa điểm thông báo sau

Đề nghị các thầy cô đi họp đúng giờ.