Họp triển khai đào tạo ngắn hạn và công tác khoa học

Họp một số thành viên khoa Toán kinh tế

Thời gian: 9h30 Thứ Sáu 30 / 6 / 2017

V/v triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn và triển khai công tác khoa học của khoa

Tham dự: Thế, Hải, Mạnh, Thành, Dương, Hoàn, T.Dong, Hưng, C.Lan, Thắm, Ngọc, Liên, Thảo

 

1. T.Thế nêu vấn đề

2. T.Thành nêu nhu cầu

3. Các khóa học dự định

KINH TẾ LƯỢNG

– Cơ bản (số liệu chéo)

– Chuỗi thời gian

– Số liệu mảng

STATA với VHLSS

– Cơ bản

– Nâng cao

THIẾT KẾ ĐIỀU TRA (Ngọc)

– Hướng dẫn thiết kế điều tra

SPSS

– Thành viết chương trình (tham gia

 

 

4. Đối tượng hướng đến

Cơ quan doanh nghiệp

Nghiên cứu sinh + Cao học

Giảng viên trong trường và trường ngoài

Sinh viên nghiên cứu khoa học: tập hợp lớp khoảng 20 sinh viên

 

5. Thảo luận cơ chế tài chính

– V/v. phòng học, trà nước

 

6. Đặt lịch làm việc

Thời hạn gửi Outline các module: Thứ Năm 6 / 7 /2017