Họp về giảng XSTK (3 / 8 / 2017)

bmtkt.neu@gmail.com, Duong hai nguyen <duong79tkt@gmail.com>, huyen pham <huyenphtkt@yahoo.com.vn>, Camtu Mai <maicamtu.tkt@gmail.com>, Ngoc Vu Thi Bich <ngochvtc@gmail.com>, Hoang Bich Phuong <phuonghb.neu@gmail.com>, Nguyen Trang <trang.mfe.neu@gmail.com>, Thanh Vu <vuduythanh1990@gmail.com>, anh duc le <anhducleneu@gmail.com>, Bui Duong Hai <haitkt@gmail.com>, huyen pham <HUYENPHTKT@yahoo.com.vn>, Le Duc Hoang <duchoang08@yahoo.com>, long long <longtkt@gmail.com>, Minh Nguyen <minhkthn@gmail.com>, nguyen hong nhat <hnhat23@yahoo.com>, Nguyen Manh The <manhthe@yahoo.com>, Pham Hung <pnhung75@gmail.com>, tam hoangthanh <tamtoankt@yahoo.com.vn>, Thao Nguyen Thi <thaonguyen2005hn@gmail.com>, "Tran Ba. Phi" <phitb@neu.edu.vn>, manhmeo manhmin <hdmanh2003@gmail.com>, nguyễn liên <lientkt23@gmail.com>, Nga Phạm <ngapt.neu@gmail.com>, chung thuy tran <thuytcneu@gmail.com>, trung dao bui kien <dbktrung@gmail.com>, Nguyen Trang <trang.mfe.neu@gmail.com>, "thutrang21@gmail.com" <thutrang21@gmail.com>, Dung Cao Vu <caovudung@gmail.com>, "ninhtt@neu.edu.vn" <ninhtt@neu.edu.vn>, thaininhktqd@gmail.com
 
 
Nội dung thảo luận về định hướng môn XSTK.
 
Có mặt: T.Phi, T.Hòa, Thế, Hải, Huyền, Tâm, Phương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Tú, Ngọc, Trang TKT, Thành, Mạnh, Liên
 
Vắng (trong số có giảng XSTK): Hoàng, Dương, Ch.Thủy, Trung.
 
 
1. Thực hiện thi giấy, sv làm ra tờ giấy thi riêng, mỗi phòng thi 4 đề. Bảng số và công thức cơ bản sv sẽ tự photo mang theo riêng.Bảng số sẽ được soạn lại.
 
2. Đề thi 20 câu hỏi, loại câu hỏi ngắn, viết kết quả và trả lời trong khoảng 1-4 dòng.
 

3. Nội dung các câu hỏi gồm cả lý thuyết, tính toán, bao trùm toàn bộ nội dung chương trình. Câu hỏi chia làm ba loại: Dễ – TB – khó. Tỷ lệ mỗi loại sẽ thống nhất sau.

 
4. Các thầy cô giảng dạy sẽ tự chuẩn bị một bộ câu hỏi cho 9 chương, theo 3 mức độ, và theo bảng dưới đây. Như vậy mỗi người chuẩn bị 25 câu hỏi.
 
THỜI HẠN: 24h Thứ Tư 10/8.
 
Chương Dễ TB Khó
1. Biến cố – xác suất 1 1 1
2. Biến ngẫu nhiên – QLPPXS 1 1 1
3. QL quan trọng 1 1 1
4. BNN hai chiều 1 1 1
5. Luật số lớn     1
6. Lý thuyết mẫu 1 1 1
7. Ước lượng tham số 1 1 1
8. Kiểm định tham số 1 1 1
9. Kiểm định phi tham số 1 1 1
 
 

Mỗi người hoàn thành câu hỏi trong một file word, đưa chung vào thư mục sau: (tạm xóa ở đây)
 
Chẳng hạn đây là bộ câu hỏi của Hải: (tạm xóa ở đây)
 
 
Có thể tạo file bằng cách chọn NEW > Google Docs > Blank Document rồi dán phần đã làm từ word.
 
YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ GIẢNG DẠY THỰC HIỆN ĐỂ LÀM TIỀN ĐỀ CHO GIẢNG DẠY, ĐÁNH GIÁ SINH VIÊNĐẶC BIỆT LƯU Ý NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THAM GIA HỌP HÔM NAY (không có lý do), khi có gì cần hỏi thì trao đổi tại đây. 
 
Đề nghị các thầy cô vắng mặt REPLY lại thư này để biết là đã nhận được thông tin
 
 
5. Lưu ý một số nội dung giảng để phù hợp với đề thi
 
Chương 4. Quy luật quan trọng
– Cho sẵn công thức Poisson, Nhị thức, có câu hỏi
 
Chương 6. Cần dành thời gian nói về thống kê mô tả và ý nghĩa:
 
– Đồ thị: đồ thị đường (Line chart) cho chuỗi thời gian, đồ thị Scatter cho thấy mối tương quan.
– Trung bình, trung vị, mốt (TB theo số liệu liệt kê tần số = 1: trung bình số học ; TB theo bảng tần số: trung bình có trọng số / bình quân cộng gia quyền)
– Phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên
– Hiệp phương sai, hệ số tương quan
 
Chương 7. Ước lượng
– Ước lượng điểm: chệch và không chệch / hiệu quả hơn
– UL hợp lý tối đa: thử xem ước lượng nào hợp lý hơn
– UL khoảng: giảm bớt UL tối đa tối thiểu: dành cho câu khó của UL p suy ra số lượng
 
Chương 8. KĐ tham số
– Câu hỏi có thể sẽ ngắn gọn: viết cặp giả thuyết, giá trị quan sát, và kết luận
– Dựa trên bài đã có, cho biết P-value trong khoảng nào: < 1%; 1-5%, 5-10%…