K14 – Máy tính

Danh sách sinh viên chuyên ngành Máy tính khóa 14 (1972 – 1976)

TT

Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quán
Nơi công tác – Điện thoại (CQ) NR

Lý Ngọc Ánh – 1954 – Nữ – Ngọc Hiếu, Bạc Liêu

Trường sỹ quan an ninh Bộ nội vụ – Trung tâm II, TP HCM

Lê Phan Ái Bích – 1954 – Nữ – Số 10 đường 325, Hà Nội

Vụ Kế hoạch – Bộ Lương thực

Trần Thị Bình – 1954 – Nữ – Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình

Phòng máy tính, Ngân hàng Ngoại thương

Nguyễn Văn Cỗ – 1950 – Nam – Hưng Đạo, Tứ Kỳ,  Hải Hưng

Phòng máy tính, Bộ Nông nghiệp

Trần Thị Minh Châu – 1954 – Nữ – 40 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Hà nội

Nguyễn Công Chính – 1942 – Nam – Thanh Liêm, Hà Nam Ninh

Công ty cơ khí Lâm nghiệp Văn Điển, HN

Đào Thị Gay – 1955 – Nữ – Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình

Tổng cục kỹ thuật Bộ Quốc Phòng

Vũ Thị Giản – Nữ – 49 Hoàng Văn Thụ, Nam Định

Ban hành chính NHNN Việt Nam

Hoàng Sơn Lâm – 1947 – Nam – Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

Ban kinh tế UBND Hà Sơn Bình

Nguyễn Thế Long – 1945 – Nam – TX Đồ Sơn, Hải Phòng

Ban TCCQ HPhòng

Đỗ Thị Mơ – 1955 – Nữ – An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

Bộ Nông nghiệp, Trường NN 1

Nguyễn Văn Nam – 1954 – Nam – Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định

Phó Hiệu trưởng trường ĐHKTQD – Khoa Ngân hàng – DĐ: 0903.443878

Nguyễn Đình Phúc – 1950 – Nam – Hiên Quang, Tam Nông, Vĩnh Phú

Cục thống kê Phú Thọ

Nguyễn Thị Sợi – 1955 – Nữ – Bắc Sơn, Ân Thi, Hải Hưng

Tổng cục Thống kê, Cục T.kê Hải Hưng

Vũ Thị Sáu – Nữ –

Ngân hàng đầu tư & PTNN Hải Phòng

Lê Đức Thịnh – 1954 – Nam – Đức Thắng, Tiên Lữ, Hải Hưng

Trung tâm máy tính Bộ nội vụ

Đặng Thạch Tú – 1947  – Nam – Chương Mỹ,  Hà Tây

Hưu trí

Nguyễn Thị Yên – 1954 – Nữ – Hoa Đông, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Công ty cung ứng than 10, Nguyễn Du, Hải Phòng