K22 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 22 (1980 – 1984)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
Vũ Xuân An – 1960 – Hà nội  –

TECNOIMPORT

Cù Thế Bằng – Nam –

0903.457626

Doãn Gia Cường – Nam

Công ty TNHH Hoà Phát – 113 Bùi Thị Xuân – Hà Nội

Trần Tuấn Dương – Nam

Công ty TNHH Hoà Phát – 18 Hàng Chuối – Hà Nội

Trần Thế Giang – 1962 – Nam – Hải Hậu, Hà Nam Ninh

NM Sơn  mực in tổng hợp

Trần Thanh Hiền – 1962 – Nữ – Bình Trị Thiên

Hải quan Đồng Hới

Trịnh Đình Hùng  –  Nam –

0913.238285

Trần Đình Long – Nam

Công ty TNHH Hoà Phát – 113 Bùi Thị Xuân – Hà Nội

Lê Thị Bảo Liên – 1963 – Nữ – Hà Nội

Phòng Kế hoạch Cục Lưu trữ Quốc Gia

Phùng Thị Kim Liên – Nữ  –

GV Toán trường Đại học Hàng Hải

Bùi Hồng Minh – 1962 – Nam

Công ty TNHH Hoà Phát – 243 Đường Giải Phóng Hà Nội

Nguyễn  Thị Nguyệt Nga – 1962 – Nữ

Ngân hàng Thế giới – 63 Lý Thái Tổ – Hà Nội

Phạm Thị Thu – 1962 – Nữ – Hà Nội

Công ty TNHH Hoà Phát – 113 Bùi Thị Xuân – Hà Nội

Nguyễn Văn Tốp – Nam
Chu Quang Vũ – 1963 – Nam

Công ty TNHH Hoà Phát – 18 Hàng Chuối – Hà Nội