K43 -Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 43 (2001 – 2005)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
    1. Mai Xuân Ba – 1982 – Nam – Phú Thọ
    2. Nguyễn Văn Biên – 1980 – Nam – Bắc Giang
    3. Phạm Văn Cường – 1982 – Nam – Hải Dương
    4. Nguyễn Thị Kim Dung – 1983 – Nữ – Hà Nội – 8386690
    5. Lê Xuân Dũng – 1983 – Nam – Nghệ An
    6. Nguyễn Vinh Định – 1982 – Nam – Vĩnh Phúc
    7. Lê Minh Đức – 1983 – Nam – Vĩnh Phúc
    8. Bùi Thị Thu Giang – 1983 – Nữ – Hà Nội
    9. Tạ Trường Giang – 1982 – Nam – Phú Thọ
  10. Bùi Hải Hà – 1983 – Nam – Quảng Ninh
  11. Nguyễn Ngọc Hà – 1983 – Nữ – Thanh Hóa
  12. Nguyễn Quang Hà – 1983 – Nam – Hà Tây
  13. Hoàng Thế Hải – 1983 – Nam – Thanh Hóa
  14. Hồ Hữu Hải – 1982 – Nam – Nghệ An
  15. Nguyễn Văn Hậu – 1982 – Nam – Hà Tây
  16. Nguyễn Trung Hiếu – 1983 – Nam – Thái Bình
  17. Lê Thế Hùng – 1983 – Nam – Nghệ An
  18. Nguyễn Quốc Khánh – 1983 – Nam – Vĩnh Phúc
  19. Lê Văn Khiêm – 1982 – Nam – Hà Nam
  20. Vũ Khoa – 1980 – Nam – Hà Nội
  21. Đỗ Văn Lâm – 1983 – Nam – Vĩnh Phúc
  22. Đỗ Thế Linh – 1983 – Nam – Yên Bái
  23. Nguyễn Thị Diệu Linh – 1982 – Nữ – Hà Nội
  24. Trương Vĩnh Linh – 1983 – Nam – Sơn La
  25. Lê Diệu Loan – 1982 – Nữ – Ninh Bình
  26. Nguyễn Ngọc Minh – 1983 – Nam – Hà Nội – 8341373
  27. Nguyễn Thanh Minh – 1983 – Nam – Hà Tây
  28. Nguyễn Thị Oanh – 1983 – Nữ – Hà Tây
  29. Đoàn Anh Quang – 1983 – Nam – Hà Nội – 8317122
  30. Trương Sỹ Quý – 1983 – Nam – Nam Định
  31. Nguyễn Ngọc Linh – 1982 – Nam – Bắc Giang
  32. Nguyễn Mạnh Thắng – 1982 – Nam – Vĩnh Phúc
  33. Nguyễn Thu Thủy – 1982 – Nữ – Hà Nội – 8615351
  34. Phạm Ngọc Toàn – 1983 – Nam – Yên Bái
  35. Đinh Văn Tuân – 1982 – Nam – Hải Phòng
  36. Nguyễn Văn Tuân – 1983 – Nam – Bắc Giang
  37. Nguyễn Trung Tuyến – 1983 – Nam – Vĩnh Phúc
  38. Nguyễn Thị Tuyết – 1983 – Nữ – Quảng Ninh
  39. Nguyễn Thanh Tùng – 1983 – Nam – Thái Bình
  40. Nguyễn Thị Vân – 1982 – Nữ – Hà Tây
  41. Trương Thế Việt – 1983 – Nam – Thái Bình