K46 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 46 (2004 – 2008)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
    1. Nguyễn Mai Anh – 1985 – Nữ – Hà Nội – 5114256
    2. Nguyễn Thị Ngọc Anh – 1987 – Nữ – Thanh Hóa
    3. Hoàng Kim Chính – 1983 – Nam – Lạng Sơn
    4. Trịnh Anh Dũng – 1986 – Nam – Thanh Hóa
    5. Lê Thùy Dương – 1985 – Nữ – Hà Nội
    6. Tạ Anh Đức – 1984 – Nam – Nam Định
    7. Nguyễn Xuân Đàn – 1985 – Nam – Hưng Yên
    8. Nguyễn Thị Đào – 1985 – Nữ – Hà Tây
    9. Nguyễn Thị Hương Giang – 1986 – Nữ – Thái Bình
 10. Chu Thị Bích Hà – 1986 – Nữ – Hà Nội
  11. Trần Đình Hà – 1985 – Nam – Hà Nội
  12. Trần Thị Hà – 1986 – Nữ – Nam Định
  13. Lương Thị Thu Hằng – 1986 – Nữ – Thái Nguyên
  14. Nguyễn Thị Thanh Hoa – 1986 – Nữ – Nam Định
  15. Nguyễn Quang Hòa – 1985 – Nam – Hà Nội – 7536145
  16. Lê Thu Hoàn – 1984 – Nữ – Hưng Yên
  17. Trần Thị Thu Huyền – 1986 – Nữ – Vĩnh Phúc
  18. Phạm Việt Hùng – 1986 – Nam – Quảng Ninh
  19. Đinh Mỹ Hương – 1984 – Nữ – Hà Nội – 7332188
  20. Lê Thị Hương – 1986 – Nữ – Thanh Hóa
  21. Nguyễn Thị Thanh Hương – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8388809
  22. Lê Thị Hường – 1986 – Nữ – Hà Tây
  23. Nguyễn Thị Hưởng – 1985 – Nữ – Hà Tây
  24. Nguyễn Ngọc Kiên – 1985 – Hà Nam
  25. Nguyễn Thị Liên – 1986 – Nữ – Hải Dương
  26. Nguyễn Diễm Linh – 1986 – Nữ – Hải Phòng
  27. Nguyễn Thị Lý – 1982 – Nữ – Hà Tây
  28. Nguyễn Thị Mai Nga – 1986 – Nữ – Thanh Hóa
  29. Vũ Hồng Ngọc – 1985 – Nữ – Thái Bình
  30. Lê Thị Minh Phương – 1986 – Nữ – Hòa Bình
  31. Nguyễn Thị Thu Phương – 1986 – Nữ – Hòa Bình
  32. Phạm Thị Phương – 1985 – Nữ – Nam Định
  33. Hoàng Hữu Sơn – 1985 – Nam – Thanh Hóa
  34. Nguyễn Hữu Tân – 1986 – Nam – Hòa Bình
  35. Cao Phương Thảo – 1985 – Nữ – Hà Tây
  36. Tạ Thị Hương Thảo – 1985 – Nữ – Thái Bình
  37. Nguyễn Hồng Thái – 1985 – Nam – Bắc Giang
  38. Phạm Thị Thái – 1986 – Nữ – Nam Định
  39. Cấn Văn Tiến – 1986 – Nam – Hà Tây
  40. Trần Đức Thắng – 1986 – Nam – Hà Nội – 8519419
  41. Trương Việt Thắng – 1986 – Nam – Thanh Hóa
  42. Tạ Thị Thúy – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8711821
  43. Nguyễn Thị Thương – 1986 – Nữ – Hải Dương
  44. Nguyễn Thị Thu Trang – 1986 – Nữ – Nam Định
  45. Nguyễn Thị Thùy Trang – 1986 – Nữ – Hà Nội – 6413806
  46. Tạ Thị Thu Trang – 1986 – Nữ – Vĩnh Phúc
  47. Vũ Thị Huyền Trang – 1985 – Nữ – Bắc Giang
  48. Nguyễn Đoàn Tùng – 1986 – Nam – Hải Phòng
  49. Nguyễn Văn Vững – 1985 – Nam – Bắc Giang
  50. Hoàng Thị Xoan – 1985 – Nữ – Hà Nam
  51. Bùi Viết Xuân – 1986 – Nam – Phú Thọ
  52. Nguyễn Thị Yến – 1986 – Nữ – Hải Dương
  53. Phan Đăng Quyết – 1986 – Nam – Hà Tĩnh
  54. Nguyễn Thị Thủy – 1986 – Nữ – Nghệ An
  55. Lê Kim Vinh – 1986 – Nữ – Hà Tĩnh