K47 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên lớp Toán kinh tế khóa 47 (2005 – 2009)

TT Ho ten Ghi chu
1 Nguyễn Thị An
2 Trương Việt Anh
3 Nguyễn Thị Kiên Châm
4 Hoàng Thị Kim Dung
5 Đỗ Trung Dũng
6 Phạm Duy Dũng
7 Nguyễn Thị Hồng Gấm
8 Đàm Thị Thuý Hằng
9 Nguyễn Thị Thanh Hoa
10 Trần Quốc Hoàng
11 Trần Thị Huệ
12 Ngô Thị Thu Huyền
13 Nguyễn Thị Huyền
14 Đỗ Thị Thu Hương
15 Nguyễn Thị Hương
16 Ngô Thị Hường
17 Nguyễn Quang Lộc
18 Nguyễn Thị Mai
19 Thái Thị Tuyết Mai
20 Lê Thị Minh Nghĩa
21 Trần Thị Thuý Ngọc
22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
23 Trần Công Phú
24 Phạm Thị Rơn
25 Lưu Vũ Tâm
26 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
27 Phạm Ngọc Thuỷ
28 Đặng Thị Huyền Trang
29 Nguyễn Thu Trang
30 Trịnh Thị Huyền Trang
31 Hoàng Anh Tuấn
32 Lương ánh Tuyết
33 Trần Ngọc Tuyết
34 Nguyễn Thị Tươi
35 Đinh Thị Vân
36 Trần  Quang Huy 
37 Trương Việt Thắng
38 Nguyễn Thị Bích Hà
39 Nguyễn Hữu Tân

 

 

TT Họ tên – năm sinh – quê quán Liên lạc Ghi chú
Đỗ Thị Ngọc Bích  22/9/1987
Văn Lãng – Lạng Sơn
Phan Thị Dung 13/10/1987
Văn Giang – Hưng Yên
Nguyễn Lê Duy  26/3/1987
Văn Lâm – Hưng Yên
Nguyễn Thành Đạt  22/4/1987
Hải An – Hải Phòng
Lê Thị Hương Giang  25/2/1987
Văn Giang – Hưng Yên