K47 – Toán tài chính

Danh sách lớp Toán Tài chính khóa 47(2005 – 2009)

TT Họ tên – năm sinh – quê quán Liên lạc Ghi chú
 1 Đỗ Thị Ngọc Bích  22/9/1987
Văn Lãng – Lạng Sơn
   
 2 Phan Thị Dung 13/10/1987
Văn Giang – Hưng Yên
   
 3 Nguyễn Lê Duy  26/3/1987
Văn Lâm – Hưng Yên
   
 4 Nguyễn Thành Đạt  22/4/1987
Hải An – Hải Phòng
   
 5 Lê Thị Hương Giang  25/2/1987
Văn Giang – Hưng Yên
   
 6 Lê Trường Giang   19/1/1987
Kiến Xương – Thái Bình
   
 7 Nguyễn Duyên Hậu   10/12/1987
Tân Thịnh – Hòa Bình
   
 8  Trần Thị Thu Hiền   1/1/1987
Quỳnh Phụ – Thái Bình
   
 9 Quản Trọng Hiếu   24/9/1987
Lạng Giang – Bắc Giang
   
 10 Bùi Minh Hiệu    19/1/1987
TP.Hải Dương
   
 11 Trần Xuân Huy   19/11/1987
Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
   
 12 Đinh Thị Huyền   6/8/1987
Thanh Chương – Nghệ An
   
 13 Trương Việt Hùng   20/2/1987
Bút Sơn – Thanh Hóa
   Xuống K48
 14 Nguyễn Kim Hương    16/7/1987
Mê Linh – Vĩnh Phúc
   
 15 Trịnh Thị Thu Hương   2/12/1987
Hà Đông – Hà Nội
   
 16 Vũ Thị Hường   14/2/1987
TP.Hòa Bình
   
 17 Nguyễn Thị Kiều   13/3/1987
Tứ Kì – Hải Dương
   
 18 Nguyễn Thị Thanh Lan   24/1/1987
Phù Ninh – Phú Thọ
   
 19 Trần Thành Luân   12/11/1987
Đức Thọ – Hà Tĩnh
   
 20  Nguyễn Khánh Ly   7/6/1987
Thanh Oai – Hà Nội
   
 21  Lê Thị Tuyết Mai    1/10/1987
TP. Hòa Bình
   
 22 Lê Uyên Minh   15/8/1987
Đống Đa – Hà Nội
   
 23 Vũ Thị Minh    3/11/1986
Hưng Hà – Thái Bình
   
 24 Trương Công Nam    31/3/1987
Tĩnh Gia – Thanh Hóa
   
 25 Phạm Thị Nga    27/11/1987
Yên Mô – Ninh Bình
   
 26 Hoàng Kim Ngân    12/7/1987
Thái Thụy – Thái Bình
   
 27  Đào Thị Bích Ngọc    22/12/1986
Đông Hưng – Thái Bình
   
 28 Nguyễn Thị Minh Nguyệt    27/2/1986
Long Biên – Hà Nội
   
 29 Phùng Thị Nhung    27/3/1986
Hàm Yên – Tuyên Quang
   
 30 Vũ Thị Oanh    2/10/1987
Thái Thụy – Thái Bình
   
 31 Nguyễn Thị Quỳnh    1/12/1987
Cầu Giấy – Hà Nội
   
 32 Thái Anh Sơn   7/6/1986
Đống Đa – Hà Nội
   
 33 Lê Thị Hoài Thanh    18/12/1986
Long Biên – Hà Nội
   
 34 Trần Thị Thảo   3/11/1987
Từ Sơn – Bắc Ninh
   
 35 Vũ Thị Thắm    10/2/1985
Nghĩa Hưng – Nam Định
   
 36  Đào Thị Thoa   10/7/1987
Thanh Oai – Hà Nội
   
 37  Tống Thị Thu    18/3/1987
Vũ Chính – Thái Bình
   
 38 Hà Thị Thu Trang   8/10/1987
Lạch Tray – Hà Nội
   
 39 Nguyễn Hữu Bảo Trung    13/2/1987
Đống Đa – Hà Nội
   
 40 Nguyễn Văn Tú    15/5/1987
Hưng Nguyên – Hà Tây
   
 41 Vương Thị Vui   29/4/1987
Hoài Đức – Hà Nội
   
 42 Tào Thị Xinh    10/9/1987
Cẩm Khê – Phú Thọ
   
 43 Bùi Thị Trang Dung    30/11/1987
Hồng Bàng – Hải Phòng
   TKT47 chuyển sang