K50 -Toán tài chính

Danh sách lớp Toán tài chính khóa 50  (2008 – 2012)
TT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh  
1 CQ500002 Đồng Thị  An 03/06/1990  
2 CQ500079 Đàm Quang  Anh 09/10/1990  
3 CQ500128 Vũ Kim  Anh 29/05/1990  
4 CQ500227 Lê Hải  Châu 18/08/1990  
5 CQ500290 Phan Thành  Công 19/01/1990  
6 CQ500345 Nguyễn Thị Bích Diệp 07/01/1990  
7 CQ500444 Lê Mạnh  Dũng 20/08/1989  
8 CQ500415 Nguyễn Tuấn  Dũng 19/12/1990  
9 CQ507281 Cao Thị Mỹ  Đức 04/08/1990  
10 CQ500570 Vũ Minh  Đức 18/10/1989  
11 CQ500593 Hoàng Anh  Giang 14/07/1990  
12 CQ503260 Nguyễn Thị  Giang 03/09/1990  
13 CQ500751 Vũ Thọ  Hải 26/05/1990  
14 CQ500944 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/12/1989  
15 CQ500966 Dương Quỳnh  Hoa 12/01/1991  
16 CQ507533 Lê Thị Thu Hoài 22/02/1989  
17 CQ501014 Nguyễn Quốc  Hoàn 12/12/1990  
18 CQ501088 Trần Thị  Huế 19/05/1990  
19 CQ501119 Chu Quang  Huy 19/10/1990  
20 CQ501257 Nguyễn Lan  Hương 18/03/1990  
21 CQ501335 Nguyễn Thị  Hưởng 21/04/1990  
22 CQ501379 Nguyễn Trung  Kiên 23/08/1990  
23 CQ501420 Nguyễn Tường  Lâm 05/04/1989  
24 CQ501418 Phạm Thanh  Lâm 20/03/1990  
25 CQ501453 Nguyễn Thị Kim Liên 22/01/1990  
26 CQ501509 Nguyễn Hải  Linh 22/11/1990  
27 CQ501561 Nguyễn Đình  Lĩnh 20/10/1990  
28 CQ501595 Trương Trọng  Lợi 23/09/1990  
29 CQ501625 Trần Thế  Lực 25/09/1990  
30 CQ501772 Đỗ Thị Phương Nam 25/05/1990  
31 CQ501779 Đào Thị Thuý Nga 23/06/1990  
32 CQ507719 Nguyễn Thị Ngọc 22/04/1990  
33 CQ501886 Nguyễn Thị  Ngọc 30/06/1990  
34 CQ503442 Trần Công  Nguyên 08/01/1990  
35 CQ501946 Phạm Thành  Nhân 03/04/1990  
36 CQ501970 Trương Hồng  Nhung 18/09/1990  
37 CQ502154 Nguyễn Tố  Quyên 22/09/1990  
38 CQ502216 Mai Thị  Sen 10/09/1990  
39 CQ502289 Trần Trọng  Tấn 08/06/1990  
40 CQ502359 Vũ Duy  Thành 07/08/1990  
41 CQ503527 Nguyễn Thị  Thảo 14/08/1990  
42 CQ502393 Trịnh Phương  Thảo 21/06/1990  
43 CQ502451 Hoàng Quyết  Thắng 30/10/1989  
44 CQ502460 Phạm Đình  Thế 01/02/1989  
45 CQ502501 Trịnh Thị  Thơm 30/09/1990  
46 CQ502587 Tạ Thị  Thuỷ 03/10/1990  
47 CQ503553 Đoàn Ngọc  Thuý 14/12/1990  
48 CQ502624 Lê Thị Thu Thủy 09/09/1990  
49 CQ502612 Nguyễn Phương  Thúy 18/02/1990  
50 CQ502629 Trần Thị Thanh Thư 13/09/1990  
51 CQ502787 Hoàng Thị Thanh Trang 14/02/1990  
52 CQ507236 Lưu Hồng Trang 25/05/1990  
53 CQ502797 Nguyễn Thị Thu Trang 16/04/1990  
54 CQ502953 Vũ Xuân  Tú 28/04/1990  
55 CQ502926 Nguyễn Hữu  Tuyến 10/10/1990  
56 CQ502939 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/08/1990  
57 CQ503044 Trần Bích  Vân 24/01/1990  
58 CQ503066 Nguyễn Hoàng  Việt 06/02/1991  
59 CQ503102 Hồ Tuấn  Vương 20/10/1990  
60 CQ503112 Vũ Thị  Xuân 05/03/1990