K52 – Toán kinh tế

Danh sách lớp Toán kinh tế khóa 52 (2010 – 2014)

TT Họ và tên SV
Ngày sinh –  Nơi ở
Mã SV                                          
Điện thoại (chính)
Email
Facebook
Tốt nghiệp
1 Dương Tuấn Anh
09/02/1992  Phú Thọ
CQ520035
01692269962
tuananhtkt52@gmail.com
FB: duongtuananh01692269962
2 Nguyễn Như Hoàng Anh
21/09/1992  Hà Nội
CQ520126
01666040322
gb91lpt@gmail.com
FB: HoangAnhNguyen1991
3 Nguyễn Thị Huyền Anh
22/12/1992  Hưng Yên
CQ520148
0976697276
nguyenhuyenanh92@gmail.com
FB: huyenanh.nguyen.104
4 Nguyễn Thị Lan Anh
10/03/1992  Bắc Ninh
CQ520153
0975948023
lananh10392@gmail.com
FB: NguyenLanAnhTKT
5 Trương Tài Anh
02/11/1992  Ninh Bình
CQ527017
0904940211
truongtaianh211@gmail.com
FB: taianh.truong
6 Vũ Tuấn Anh
31/03/1992  Quảng Ninh
CQ520246
01229377635
vutuananhtkt52@gmail.com
FB: mikel.vu.3
7 Bùi Huy Chương
20/09/1991  Hòa Bình
CQ520418
0984967498
huychuongtkt@gmail.com
FB: huychuong.bui.10
8 Lương Mạnh Cường
24/12/1992  Thái Bình
CQ520457
01677868202
cr7lovepeby@gmail.com
FB: cuong.c.cu
9 Mạc Văn Đạt
21/03/1992  Hải Dương
CQ520741
0979308101
nf2103@gmail.com
FB: nf2103
10 Phan Thúc Định
01/03/1992  Thái Bình
CQ520781
0944731890
phanthucdinh92@gmail.com
FB: phanthucdinh.neu
11 Ngô Thị Hà
24/08/1992  Thanh Hóa
CQ520944
0987189056
hango2408@gmail.com
FB: ha.ngo.58958343
12 Đỗ Thị Thu Hằng
11/10/1991  Hưng Yên
CQ521104
01693039683
dothithuhang_tkt52@gmail.com
FB: ui.z.a.7
13 Ngô Thị Hằng
16/02/1992  Thanh Hóa
CQ521122
01697255954
ngohang.xp@gmail.com
FB: hang.bobochacha
14 Nguyễn Thị Thu Hằng
22/11/1992  Hà Nội
CQ521144
01675685779
toiseco@gmail.com
FB: id=100001822148065
15 Đỗ Huy Hoàng
30/01/1992  Hà Nội
CQ521400
01663929376
huymo92@gmail.com ,
hoangdo.0608@gmail.com
FB: dohuyhoang92
16 Chu Ánh Hồng
07/04/1992  Phú Thọ
CQ521448
01676884687
chuanhhong1992@gmail.com
FB: shiro.kuro.3133
17 Nguyễn Thị Huệ
06/08/1992  Hải Phòng
CQ521494
01663930533
nguyenhue.viboss@gmail.com
FB: id=100003867222032
18 Nguyễn Gia Hùng
03/09/1992  Hà Nội
CQ521518
0974966498
hvhh92@gmail.com
FB: leduong2992
19 Nguyễn Văn Hưng
25/10/1992  Nghệ An
CQ521687
01649746505
jos.hung.01@gmail.com
FB: oo.j.oo2
20 Lê Thị Hường
15/10/1991  Hà Nội
CQ521785
0904611635
huongneuhn@gmail.com
FB: gauyeu91
21 Nguyễn Thị Thúy Hường
13/01/1992  Hà Nam
CQ521793
01655610379
nguyenthuyhuong.mfe.neu@gmail.com
FB: nguyenthuyhuong.mfe.neu
22 Lại Duy Hưởng
28/01/1989  Hà Nội
CQ521799
0986886860
duyhuong.neu.6789@gmail.com
FB: laiduyhuong
23 Trần Công Hữu
11/08/1992  Hưng Yên
CQ521807
01674807538
huutc.neu@gmail.com
FB: huumfe
24 Lê Đức Khoa
05/06/1992  Hà Nội
CQ521863
0987993003
khoald92vn@gmail.com
FB: khoald92vn
25 Nguyễn Mai Lâm
03/12/1992  Hà Nội
CQ521951
0963198977
lamnm0312@gmail.com
FB: N.M.Lam
26 Nguyễn Diệu Linh
06/08/1992  Hà Nội
CQ522058
01663929422
linhnd.0608@gmail.com
FB: linh.nguyendieu.90
27 Khổng Văn Long
29/06/1992  Bắc Ninh
CQ522164
01668311904
khongvanlongneu@gmail.com
FB: khong.long.5
28 Nguyễn Ngọc Long
20/03/1991  Hà Nội
CQ522171
0928875031
ngoclong2031991@yahoo.com.vn
29 Phạm Thị Mai
30/04/1992  Thái Bình
CQ522268
01663931474
phamthimai.kt@gmail.com
FB: mai.pham.304
30 Vũ Đức Minh
10/07/1992  Ninh Bình
CQ522336
0987737835
vuducminh.neu.edu@gmail.com
FB: minh.ngao.107
31 Đỗ Văn Nam
11/08/1992  Bắc Ninh
CQ522369
0946050391
dovannam1992@gmail.com
FB: thoi.bay.111
32 Phạm Thị Quỳnh Nga
31/12/1991  Hà Nội
CQ522438
01687516716
phamquynhnga3191@gmail.com
FB: nga.phamquynh.794
33 Đinh Quốc Nhâm
18/02/1992  Hà Tĩnh
CQ522625
01663929382
quocnham.neu@gmail.com
FB: quocnhamneu
34 Nguyễn Hoàng Quyên
18/04/1992  Hà Nội
CQ522982
01649630327
hoangquyen.neu@gmail.com
FB: quyenkute
35 Phạm Cương Quyết
10/09/1992  Ninh Bình
CQ523007
01296996456
cuongquyet.10@gmail.com
FB: cuongquyet.CQ10
36 Trương Thị Quỳnh
06/03/1992  Hà Nội
CQ523043
01652126683
babyruby6392@gmail.com
FB: quynh.hung.904
37 Nguyễn Bá Sang
18/03/1992  Hải Dương
CQ523053
0987895268
nguyenbasangneu@gmail.com
FB: sang.nguyenba.33
38 Phạm Văn Sơn
03/02/1992  Hải Dương
CQ523108
01649853791
pvson92@gmail.com
FB: AnhSon16.6.92
39 Hoàng Văn Sỹ
09/11/1992  Nghệ An
CQ523127
01674005659
hoangsy.dlna@gmail.com
FB: hoang.sy.71
40 Kiều Văn Tăng
22/11/1992  Vĩnh Phúc
CQ523143
01669654504
kieutangkt@gmai.com
FB: tang.kieu
41 Đỗ Huyền Thảo
19/09/1992  Hải Phòng
CQ523286
01283134665
thaohuyendo199@gmail.com
FB: thao.huyen.73
42 Hoàng Thị Phương Thảo
29/06/1992  Nghệ An
CQ52329
01648236365
phuongthao20061992@gmail.com
FB: phuongthao.hoang.5099
43 Nguyễn Thị Thảo
19/06/1991  Hải Dương
CQ523324
01674636956
thaotkt.neu@gmail.com
FB: nguyenthao19691
44 Phạm Thanh Thảo
29/02/1992  Hà Nội
CQ523341
01626080534
phamthao2992@gmail.com
FB: pham.thao.1694
45 Phạm Việt Thắng
04/07/1992  Hà Nội.
CQ523404
0974297772
phamthang.1992@gmail.com
FB: thang.phamviet.5
46 Từ Đức Hoàng Thìn
24/11/1992  Hà Nội
CQ523432
01253266661
tuhoangthin@gmail.com
FB: tuhoangthin
47 Nguyễn Thị Hoài Thu
20/11/1992  Hà Tĩnh
CQ523495
0906392899
hnnghoaithu@gmail.com
FB: nguyen.hoaithu.37
48 Nguyễn Quyết Tiến
07/11/1992  Hà Nội
CQ523656
01656241701
nqtien9x.hn@gmail.com
FB: nguyen.tien.39
49 Mẫn Thị Trang
22/09/1992  Bắc Giang
CQ523766
01658125165
mantrang.tkt@gmail.com
FB: chihoa.nguyen1
50 Vũ Xuân Tuấn
22/05/1992  Tuyên Quang
CQ524104
01647449081
vuxuantuan1992@mail.com
FB: tuanngotkt
51 Trương Mạnh Tùng
01/07/1992  Hải Phòng
CQ524174
0919710489
tungtruong92@gmail.com
FB: truong.m.tung
52 Phạm Ánh Tuyết
28/04/1991 Thanh Hóa
CQ524203
01628277667
phamanhtuyet.neu@gmail.com
FB: tuyet.phamanh1?fref=ts
53 Nguyễn Văn Xuân
24/06/1991  Hà nội
CQ524352
0976189603
FB: veuongphapgia.
54 Đỗ Hải Yến
18/04/1990  Nam Đinh
CQ524373
0977998159
yenhaitkt@gmail.com
FB: yen.dohai.9

 

 

TT Mã số Họ Tên
1 CQ520035 Dương Tuấn Anh
2 CQ520126 Nguyễn Như Hoàng Anh
3 CQ520148 Nguyễn Thị Huyền Anh
4 CQ520153 Nguyễn Thị Lan Anh
5 CQ520246 Vũ Tuấn Anh
6 CQ520307 Lê Văn Bình
7 CQ520418 Bùi Huy Chương
8 CQ520457 Lương Mạnh Cường
9 CQ520742 Mạc Văn Đạt
10 CQ520781 Phan Thúc Định
11 CQ520944 Ngô Thị
12 CQ521104  Đỗ thị Thu Hằng
13 CQ521122 Ngô Thị Hằng
14 CQ521144 Nguyễn Thị Thu Hằng
15 CQ521400  Đỗ Huy Hoàng
16 CQ521448 Chu Ánh Hồng
17 CQ521494 Nguyễn Thị Huệ
18 CQ521518 Nguyễn Gia Hùng
19 CQ521687 Nguyễn Văn Hưng
20 CQ521785 Lê Thị Hường
21 CQ521793 Nguyễn Thị Thúy Hường
22 CQ521799 Lại Duy Hưởng
23 CQ521807 Trần Công Hữu
24 CQ521836 Cao Xuân Khánh
25 CQ521863 Lê Đức Khoa
26 CQ521951 Nguyễn Mai Lâm
27 CQ522058 Nguyễn Diệu Linh
28 CQ522164 Khổng Văn Long
29 CQ522171 Nguyễn Ngọc Long
30 CQ522268 Phạm Thị Mai
31 CQ522336 Vũ Đức Minh
32 CQ522369  Đỗ Văn Nam
33 CQ522438 Phạm Thị Quỳnh Nga
34 CQ522625  Đinh Quốc Nhâm
35 CQ522649  Đỗ Thị Hồng Nhung
36 CQ522982 Nguyễn Hoàng Quyên
37 CQ523007 Phạm Cương Quyết
38 CQ523043 Trương Thị Quỳnh
39 CQ523053 Nguyễn Bá Sang
40 CQ523108 Phạm Văn Sơn
41 CQ523109 Tạ Hồng Sơn
42 CQ523127 Hoàng Văn Sỹ
43 CQ523143 Kiều Văn Tăng
44 CQ523153 Lê Minh Tâm
45 CQ523286  Đỗ Huyền Thảo
46 CQ523292 Hoàng Thị Phương Thảo
47 CQ523324 Nguyễn Thị Thảo
48 CQ523401 Phạm Thanh Thảo
49 CQ523404 Phạm Việt Thắng
50 CQ523432 Từ Đức Hoàng Thìn
51 CQ523495 Nguyễn Thị Hoài Thu
52 CQ523656 Nguyễn Quyết Tiến
53 CQ523766 Mẫn Thị Trang
54 CQ523910 Cù Ngọc Trị
55 CQ524041 Vũ Tiến
56 CQ524104 Vũ Xuân Tuấn
57 CQ524163 Quách Thanh Tùng
58 CQ524174 Trương Mạnh Tùng
59 CQ524203 Phạm Ánh Tuyết
60 CQ524352 Nguyễn Văn Xuân
61 CQ524373  Đỗ Hải Yến