K53 -Toán kinh tế

K53 (2011-2015) Toán kinh tế

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ530019 Chu Văn An
2 CQ530189 Dương Thị Quỳnh Anh
3 CQ530100 Lê Mai Anh
4 CQ534672 Nguyễn Khắc Anh
5 CQ530498 Hồ Bá Cường
6 CQ530795 Đinh Mạnh Đạt
7 CQ530528 Nguyễn Thao Diễn
8 CQ530735 Lý Thị Dư
9 CQ530885 Nguyễn Minh Đức
10 CQ530561 Trần Đăng Dung
11 CQ530718 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
12 CQ530719 Lý Thị Dương
13 CQ531004 Nguyễn Sỹ Hà
14 CQ530992 Võ Thị Minh Hà
15 CQ531102 Phạm Sĩ Hải
16 CQ531109 Trần Thanh Hải
17 CQ531181 Đào Thị Hằng
18 CQ531168 Lê Minh Hằng
19 CQ531173 Phan Thị Thái Hằng
20 CQ531253 Trịnh Thị Thanh Hiền
21 CQ531316 Hoàng Ngọc Hiệp
22 CQ531460 Chu Huy Hoàng
23 CQ531453 Lê Đình Hoàng
24 CQ531570 Chu Thị Huệ
25 CQ531842 Tống Thị Hương
26 CQ531644 Lương Quang Huy
27 CQ531937 Phạm Đình Khánh
28 CQ531980 Bùi Trung Kiên
29 CQ532450 Nguyễn Thị Mai
30 CQ532452 Nguyễn Thị Mai
31 CQ532615 Đỗ Thị Thanh Nga
32 CQ532636 Nguyễn Việt Nga
33 CQ532655 Hoàng Thị Ngân
34 CQ532667 Nguyễn Thị Nghi
35 CQ532881 Phạm Thị Nhung
36 CQ532917 Lê Thị Kim Oanh
37 CQ532965 Bùi Bá Phú
38 CQ532976 Nguyễn Hoàng Phúc
39 CQ533018 Nguyễn Thị Lan Phương
40 CQ533232 Nguyễn Như Quỳnh
41 CQ533304 Lê Thanh Sơn
42 CQ533326 Đào Thị Hồng Tá
43 CQ533614 Nguyễn Văn Thắng
44 CQ533419 Nguyễn Thắng Thanh
45 CQ533559 Nguyễn Thu Thảo
46 CQ533871 Lê Thị Thương
47 CQ533873 Nguyễn Thị Thương
48 CQ533884 Phạm Thị Thương Thương
49 CQ533813 Nguyễn Diệu Thuý
50 CQ533776 Phan Thị Thanh Thuỷ
51 CQ533932 Nguyễn Đình Tín
52 CQ533975 Bùi Thị Trà
53 CQ533969 Hoàng Hương Trà
54 CQ534086 Lê Thị Trang
55 CQ534220 Nguyễn Thành Trung
56 CQ534300 Nguyễn Anh Tuấn
57 CQ534480 Trần Thanh Vân
58 CQ534545 Đặng Tuấn Vũ
59 CQ534568 Nguyễn Thị Chiều Xuân
60 CQ534618 Phan Hoàng Yến