K53 – Toán tài chính

Danh sách lớp Toán tài chính khóa 53 (2011-2015)

TT Họ tên – Mã số – Ngày sinh – quê quán Liên hệ
1 Đinh Quỳnh Anh
CQ530182
16/05/1993 – Hà Nội
01236022495
Chipbo93@gmail.com
2 Mai Thị Vân Anh
CQ530283
16/01/1993 – Thái Bình
0168660184
3 Nguyễn Tuấn Anh-
CQ530247
08/09/1993- Hưng Yên
01683361896
4 Lê Thành Ba
CQ530330
01/01/1993- Thanh Hóa
0966606048
Thanhba93@gmail.com
5 Phan Thanh Bắc
CQ530342
19/05/1993- Hà Tĩnh
01659039217
6 Nguyễn Thị Kim Chi
CQ530418
12/06/1993- Thanh Hóa
01647160789
7 Nguyễn Thanh Chương
CQ530471
16/12/1992- Nghệ An
01675717480
Chuongnguyen1292@gmail.com
8 Đỗ Thuỳ Dung
CQ530602
20/02/1993- Thanh Hóa
0984200256voldemun@gmail.com
9 Nguyễn Thị Dung
CQ530592
10/01/1992- Hà Tĩnh
01635214458
10 Hắc Tuấn Dũng-
CQ530672
09/12/1993- Thanh Hóa
0978163134
Htd091293@gmail.com
11 Nguyễn Tuấn Dũng
– CQ530676
17/09/1993- Quảng Ninh
01656336077
12 Nguyễn Tuấn Đạt
CQ530822
29/08/1993- Hải Phòng
01667556801
Nguyentuandat93@gmail.com
13 Mai Văn Đoàn-
CQ530851
05/08/1993- Hải Phòng
01244843431
H0yeuh4@gmail.com
14 Hoàng Trường Giang-
CQ530970
16/04/1993- Thanh Hóa
01688798060
giangilsth@gmail.com
15 Vũ Đức Giang-
CQ530928
06/07/1993- Ninh Bình
01672728020
16 Nguyễn Thái Hà-
CQ531007
08/11/1993- Hải Phòng
01675889548
17 Trịnh Thị Hà-
CQ531025
26/12/1993- Tuyên Quang
0985972641
kunhippokute@gmail.com
18 Nguyễn Thị Hạnh-
CQ531153
12/04/1993-12/04/1993
01668031658
Hanhnguyen12049@gmail.com
19 Nguyễn Thị Hảo-
CQ531162
08/08/1993- Hà Nội
0902239275
20 Đào Thị Hiền-
CQ531256
16/05/1993- Hưng Yên
01657948501
Daohien.1605@gmail.com
21 Đinh Thị Hiền-
CQ531257
05/10/1992- Nam Định
0972347135
Dinh.hien.hien.neu@gmail.com
22 Trần Thị Ngọc Hiền-
CQ531251
30/04/1993- Bắc Giang
01677569450
23 Vũ Giang Hiệp-
CQ531314
07/08/1993- Hải Phòng
01678121301
24 Triệu Triệu Hoa-
CQ531400
17/07/1993- Nam Định
01254214771
Hoatrieu.lolli93@gmail.com
25 Phạm Vũ  Hoàng-
CQ531501
10/01/1993- Hải Phòng
01648870637
26 Trần Lê Hoàng-
CQ531468
25/06/1993- Hà Tĩnh
0989069076
Lehoang.neu@gmail.com
27 Mạc Thị Thanh Hồng-
CQ531513
06/05/1993- Hải Dương
01668870958
28 Nguyễn Thị Huế-
CQ531558
09/04/1993- Vĩnh Phúc
01668588669
Huenguyentoantc53@gmail.com
29 Bùi Quang Huy-
CQ531638
04/11/1993- Vĩnh Phúc
0966570193
Quanghuy93neu@gmail.com
30 Tạ Văn Hữu-
CQ531915
15/12/1993- Hà Nội
0936333215
Tahuu1512@gmail.com
31 Phạm Quang Khánh-
CQ531947
09/04/1993- Hải Phòng
0934675824
32 Bùi Sĩ Kiêm-
CQ531970
26/03/1993- Thái Bình
0989385788
Buikiem.tb@gmail.com
33 Lê Trung Kiên-
CQ531982
11/11/1993- Hà Nội
0934111193
Kientit1993@gmail.com
34 Đoàn Thị Lành-
CQ532037
12/06/1993- Thái Bình
0972249314
Lanhktqd1206@gmail.com
35 Nguyễn Khánh Linh-
CQ532153
11/11/1993- Hải Phòng
01666203805
36 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
– CQ532273
26/12/1992- Thanh Hóa
01693048464
37 Phạm Văn Lương
– CQ532380
26/05/1993- Thái Bình
01638249117
38 Trần Khánh Ly
– CQ534677
22/01/1993- Hà Nội
01663913667
39 Thạch Thị Mai
– CQ532455
02/06/1993- Hà Nội
01676459505
40 Nguyễn Mi My
– CQ532551
01/11/1993- Yên Bái
0963688830
minguyen@vietnamseteaching.com
41 Vũ Văn Mỹ
– CQ532567
01/01/1993- Nam Định
01683123312
42 Nguyễn Thị Hằng Nga
– CQ532602
14/01/1993- Hải Dương
01645288791
Hangnga0502@gmail.com
43 Nguyễn Thị Thanh Ngà
– CQ532639
25/02/1993- Ninh Bình
01638992263
Hoahongtra250293@gmail.com
44 Trần Thị Thảo Nguyên
– CQ532763
04/03/1993- Nam Định
01646878993
Thaonguyen4393@gmail.com
45 Nguyễn Thị Tuyết Nhung- CQ532891
25/03/1993- Nam Định
0943361508
Tuyetnhung2503@gmail.com
46 Nguyễn Hà Hoàng Phương
– CQ533009
01/10/1993- Nghệ An
01659150766
47 Nguyễn Thị Mai Phương- CQ533028
10/03/1993- Phú Thọ
0966801255/0995238598
48 Đỗ Thị ánh Phượng
– CQ533089
17/05/1993- Hưng Yên
01655048717
Phuongdta0593@gmail.com
49 Nguyễn Thị Phượng
– CQ533111
09/05/1993- Hà Nội
01648987589
Phuongnguyen.9593@gmail.com
50 Nguyễn Văn Quang
– CQ533136
18/10/1993- Hà Tĩnh
0915014631
Nguyenvanquang93ht@gmail.com
51 Nguyễn Ngọc Quý
– CQ533175
03/09/1993- Nam Định
01635515713
52 Phạm Phương Quyên
– CQ533203
01/01/1993- Hải Phòng
01266315586
Phamphuongquyen11@gmail.com
53 Trần Đức Tâm
– CQ534680
07/05/1993- Thanh Hóa
0984277256
Tamtt7593@gmail.com
54 Bùi Thu Thảo
– CQ533550
15/12/1993- Hà Nội
01694856694
Thaoo.herb@gmail.com
55 Nguyễn Thị Hương Thảo
– CQ533476
31/07/1993- Thái Nguyên
01659005734
56 Nguyễn Thị Phương Thảo
– CQ533515
03/01/1993- Quảng Bình
0989497559
57 Phạm Thị Thu Thảo
– CQ533570
01/10/1993- Hải Phòng
01683703765
Phamthuthao.01101993@gmail.com
58 Trần Thị Phương Thảo
– CQ533520
24/12/1993- Thái Bình
01698865516
Phuongthaooa2k47champion@gmail.com
59 Vũ Văn Thắng
– CQ533616
17/11/1993- Hải Phòng
01636633326
Vuthang1711@gmail.com
60 Nguyễn Hà Thuỷ
– CQ533760
21/09/1993- Hà Nội
0979606507
61 Ngô Vũ Hà Tiên
– CQ533891
17/12/1993- Hà Nội
0975705144
Hatien.nv@gmail.com
62 Đinh Thị Quỳnh Trang
– CQ534066
28/04/1993- Nghệ An
01648503455
Tranhdinh2804@gmail.com
63 Lê Thị Trang
– CQ534085
14/03/1993- Ninh Bình
01672821958
64 Nguyễn Thị Trang
– CQ534088
20/11/1993- Thanh Hóa
0984627183
65 Nguyễn Minh Trí
– CQ534179
05/02/1993- Bắc Ninh
0987217552
66 Lê Anh Tú
– CQ534255
14/06/1993- Hòa Bình
01675953289
Le.anh.tu.neu@gmail.com
67 Hồ Anh Tuấn
10/01/1993- Thanh Hóa
0984277256
68 Chử Thị Kim Tuyến
– CQ534415
10/10/1993- Phú Thọ
01663540326
Kimtuyenchu1994@gmail.com
69 Lương Thị Tuyết
– CQ534432
21/11/1993- Nam Định
01639445278
70 Đào Thị Vân
– CQ534482
04/11/1993- Thái Bình
0977334038
Daovan0411@gmail.com
71 Bùi Thị Yến
– CQ534623
06/04/1993- Hải Phòng
01652833757
phiyenmf@gmail.com