K54 – Toán kinh tế

Danh sách lớp Toán kinh tế – K54

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11120032 Vũ Văn An
2 11120574 Nguyễn Việt Cường
3 11120622 Đặng Thị Kim Dung
4 11120690 Nguyễn Tiến Dũng
5 11120692 Phan Tiễn Dũng
6 11120722 Bùi Minh Duy
7 11121073 Đoàn Thu Hà
8 11121174 Nguyễn Thị Hải
9 11121395 Lê Thị Hiệp
10 11121466 Phạm Thị Hoa
11 11121547 Nguyễn Hoàng
12 11121666 Trần Nhật Huy
13 11121683 Nguyễn Văn Huy
14 11121811 Vũ Văn  Hưng
15 11121864 Nguyễn Thị Hương
16 11121914 Nguyễn Thị Hường
17 11121962 Trần Hồ Khánh
18 11121965 Dương Ngọc Khánh
19 11122011 Phạm Trung Kiên
20 11122110 Nguyễn Ánh Linh
21 11122171 Nguyễn Thị Khánh Linh
22 11122976 Nguyễn Thế Ninh
23 11123252 Cấn Xuân Quang
24 11123259  Đinh Hữu Hải Quân
25 11123341 Nguyễn Minh Sang
26 11124141 Hoàng Thị Trang
27 11124147 Nghiêm Thị Trang
28 11124322 Lê Minh Trường
29 11124429 Phạm Bá Tùng
30 11124448 Nguyễn Sơn  Tùng
31 11124450 Phạm Sơn Tùng
32 11124460 Nguyễn Thanh Tùng
33 11124522 Nguyễn Thị Tú Uyên
34 11124730 Nguyễn Thị Kim Quế