K55 – Toán tài chính

Danh sách lớp Toán tài chính – K55

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11130058 Nguyễn Thị Hà Anh
2 11130100 Tô Thị Kim Anh
3 11130165 Nguyễn Thị Ngọc Anh
4 11130168 Nguyễn Thị Ngọc Anh
5 11130257 Lê Thị Anh
6 11130389 Nguyễn Ngọc Ánh
7 11130393 Nguyễn Ngọc Ánh
8 11130394 Lê Thị Ngọc Ánh
9 11130467 Ma Linh Châu
10 11130793 Lưu Doãn Dương
11 11130994 Nguyễn Thị Hải Hà
12 11131217  Đào Thị Thanh Hằng
13 11131319 Nguyễn Thị  Hiền
14 11131345  Đinh Văn Hiển
15 11131403 Phaạm Trung Hiếu
16 11131431 Vũ Thị Phương Hoa
17 11131454 Vũ Thị Hoa
18 11131500 Nguyễn Bá Hoàng
19 11131603 Trần Thị Huệ
20 11131709 Giang Thanh Huyền
21 11131794 Trần Thị Thu Huyền
22 11132116 Nguyễn Thị Diệu Linh
23 11132244 Nguyễn Nhật Linh
24 11132264 Nguyễn Trần Phương Linh
25 11132430 Hà Đăng  Lưu
26 11132791 Nguyễn Thị  Ngân
27 11133012 Trần Thị Hồng Nhung
28 11133353 Phaạm Thị Quỳnh
29 11133557 Bùi Thị Phương Thảo
30 11133626 Tống Thị Thảo
31 11133731 Vũ Thị  Thơm
32 11133926 Hoàng Mạnh Tiến
33 11134077 Tường Thị Quỳnh Trang
34 11134116 Ngô Thu Trang
35 11134236 Trần Ngọc Trung
36 11134506 Phaạm Thị Thanh Vân
37 11134590 Trịnh Thị Vui