K56 – Toán tài chính

Danh sách sinh viên Toán tài chính – K56

TT Mã SV Họ tên Sinh ngày Ghi chú
1 11140363 Đỗ Tú  Anh 04/02/1996
2 11140153 Mai Thị Lâm  Anh 30/10/1996
3 11140392 Trần Việt  Anh 17/06/1996
4 11140121 Vũ Thị Kim  Anh 10/06/1996
5 11143404 Nguyễn Ngọc  Ánh 18/12/1996
6 11140446 Hoàng  Bách 08/11/1996
7 11140946 Đinh Trọng  Đức 22/11/1996
8 11146046 Dương Vũ Đức 05/06/1996
9 11140824 Dương Văn  Dũng 22/03/1996
10 11141115 Đào Thị Thu  Hà 26/05/1995
11 11141103 Hoàng Thu  Hà 27/04/1996
12 11141187 Đào Trung  Hải 27/08/1996
13 11141283 Lê Thị Thu  Hằng 10/08/1996
14 11146076 Nguyễn Thị Mai Hằng 28/03/1995
15 11141287 Nguyễn Thị Thu  Hằng 15/09/1996
16 11141466 Nguyễn Đức  Hiệp 13/08/1996
17 11141579 Đỗ Thị Thu  Hoài 26/06/1995
18 11146102 Phạm Thị Xuân Hương 08/09/1996
19 11142031 Trần Thị Thanh  Hương 18/12/1996
20 11142050 Lê Thị  Hường 21/02/1994
21 11146112 Đặng Thu Huyền 26/11/1996
22 11141858 Đỗ Thị  Huyền 22/05/1996
23 11141808 Dương Ngọc  Huyền 05/09/1996
24 11142302 Nguyễn Huệ  Linh 02/01/1996
25 11145147 Nguyễn Công  Minh 27/12/1996
26 11142944 Hoàng Tuấn  Nam 14/07/1996
27 11142925 Vũ Hoài  Nam 24/09/1996
28 11143218 Nguyễn Quốc Bình  Nguyên 31/08/1996
29 11143255 Lê Thị Hồng  Nhi 22/11/1995
30 11143334 Bùi Thị  Nhung 15/05/1996
31 11143656 Trần Hồng  Quân 25/08/1996
32 11143731 Triệu Thị Như  Quỳnh 02/01/1996
33 11144397 Hoàng Minh  Tây 31/10/1996
34 11143892 Nguyễn Chiến  Thắng 23/03/1995
35 11144032 Nguyễn Thị  Thảo 10/09/1996
36 11144088 Nhữ Thị  Thoa 29/01/1996
37 11146229 Trần Thị Trang 05/01/1996
38 11144797 Nguyễn Minh  Tuấn 29/11/1996