K61 – DSEB

Danh sách lớp Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) – K61

(2019 – 2022)

 

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
1 11190278 Nguyễn Minh Anh 13/05/2001
2 11190479 Phạm Ngọc Anh 27/04/2001
3 11196328 Tô Đức Anh 13/03/2001
4 11190537 Trần Phương Anh 24/06/2001
5 11190703 Lê Tiến Bằng 21/06/2001
6 11190836 Nguyễn Linh Chi 2/9/2001
7 11191318 Hồ Đức Duy 25/11/2001
8 11191271 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 16/08/2001
9 11191288 Nguyễn Việt Dương 22/02/2001
10 11191084 Hà Minh Đức 5/2/2001
11 11191393 Hà Long Giang 11/7/2000
12 11191469 Trần Hương Giang 22/11/2001
13 11191830 Lê Thu Hiền 5/3/2001
14 11191940 Lê Trung Hiếu 23/03/2001
15 11192072 Mai Lê Hoàng 15/08/2001
16 11192089 Nguyễn Minh Hoàng 3/1/2001
17 11192149 Đỗ Thị Thanh Huế 22/09/2001
18 11192163 Nguyễn Minh Huệ 1/8/2001
19 11192247 Bùi Thị Thu Hương 20/05/2001
20 11196206 Trần Minh Khoa 21/08/2001
21 11192596 Nguyễn Bá Đăng Khôi 21/04/2001
22 11192942 Nguyễn Thị Hoài Linh 12/12/2001
23 11192981 Nguyễn Thùy Linh 1/1/2001
24 11193191 Bùi Thị Mai Lương 24/11/2001
25 11193380 Chúc Hoàng Minh 30/10/2001
26 11193728 Lưu Xuân Nghĩa 16/08/2001
27 11193897 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 4/9/2001
28 11194030 Đào Thị Hồng Nhung 19/02/2001
29 11194149 Trần Thế Phong 22/11/2001
30 11194195 Dương Thị Thu Phương 26/12/2001
31 11194176 Đào Thị Thu Phương 27/10/2001
32 11194179 Đinh Thị Hà Phương 21/07/2001
33 11194251 Nguyễn Thị Phương 18/04/2001
34 11196387 Trần Minh Quang 4/10/2001
35 11194482 Nguyễn Như Quỳnh 10/10/2001
36 11194729 Phạm Đức Hiếu Thành 13/10/2001
37 11194840 Nguyễn Thu Thảo 27/04/2001
38 11194874 Trương Thị Thu Thảo 6/5/2001
39 11194892 Cao Bá Thiện 10/2/2001
40 11195416 Trần Huyền Trang 20/02/2001
41 11195614 Kiều Sơn Tùng 4/12/2001
42 11195627 Nguyễn Sơn Tùng 20/09/2001
43 11195536 Hồ Xuân Anh 27/06/2000
44 11195721 Lê Thị Tú Vân 16/08/2001