K61 – Toán Kinh tế

Danh sách sinh viên Toán Kinh tế – K61

(2019 – 2022)

TT Mã sv Họ tên Ngày sinh Ghi chú
1 11190165 LÊ DUY  ANH 15/01/2001
2 11190341 NGUYỄN QUỲNH  ANH 19/12/2000
3 11190387 NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH 09/01/2001
4 11190401 NGUYỄN THỊ QUỲNH  ANH 14/11/2001
5 11190649 LÊ THỊ NGỌC  ÁNH 13/05/2001
6 11190653 NGÔ THỊ NGỌC  ÁNH 27/12/2001
7 11190930 BÙI MẠNH  CƯỜNG 11/09/2001
8 11191354 NGÔ THỊ PHƯƠNG  DUYÊN 27/04/2001
9 11191236 HỒ TRỌNG  DƯƠNG 01/01/2001
10 11191283 NGUYỄN THÙY  DƯƠNG 01/05/2001
11 11191302 TRẦN THỊ THÙY  DƯƠNG 04/09/2001
12 11191094 LÊ HOÀNG  ĐỨC 13/05/2001
13 11191110 NGUYỄN MINH  ĐỨC 03/10/2001
14 11191443 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  GIANG 28/07/2001
15 11191521 LẠI THU  HÀ 01/06/2001
16 11191549 NGUYỄN THỊ  HÀ 12/03/2001
17 11191558 NGUYỄN THỊ THU  HÀ 16/03/2001
18 11191710 NGUYỄN THỊ THU  HẰNG 30/07/2001
19 11192074 NGÔ HUY  HOÀNG 13/03/2001
20 11192081 NGUYỄN HUY  HOÀNG 20/10/2001
21 11192392 NGUYỄN QUANG  HUY 08/10/2001
22 11192505 TRẦN THỊ  HUYỀN 24/10/2001
23 11192521 NGUYỄN ĐỨC  HUỲNH 25/06/2001
24 11192238 TRỊNH QUỐC  HƯNG 27/04/2001
25 11192675 BÙI THỊ PHƯƠNG  LAN 16/03/2001
26 11192734 NGUYỄN LƯƠNG  LIỆU 24/10/2001
27 11192947 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LINH 24/08/2001
28 11192957 NGUYỄN THỊ THUỲ  LINH 25/12/2001
29 11193012 PHẠM PHƯƠNG  LINH 26/06/2001
30 11193020 PHẠM THỊ THÙY  LINH 06/05/2001
31 11193031 PHÙNG LINH  LINH 11/12/2001
32 11193221 NGUYỄN KHÁNH  LY 07/12/2001
33 11193267 HOÀNG THỊ  MAI 15/09/2001
34 11193374 NGUYỄN THỊ HÀ  MI 07/01/2001
35 11193387 ĐINH NHẬT  MINH 08/09/2001
36 11193576 NGUYỄN HOÀI  NAM 18/01/2001
37 11193870 VŨ THỊ  NGỌC 04/03/2001
38 11193950 NGUYỄN QUANG  NHẬT 06/09/2001
39 11194275 NGUYỄN THỊ THU  PHƯƠNG 16/01/2001
40 11194298 PHẠM THU  PHƯƠNG 13/10/2001
41 11194441 ĐÀM THÚY  QUỲNH 08/10/2001
42 11194614 LÊ ANH  TÂN 08/11/2001
43 11194764 DƯƠNG VŨ HƯƠNG  THẢO 10/12/2001
44 11194651 VŨ THỊ  THẮM 03/10/2001
45 11194663 NGUYỄN CHIẾN  THẮNG 04/12/2001
46 11195049 TRẦN PHƯƠNG  THÚY 17/11/2001
47 11195050 TRẦN THANH  THÚY 27/03/2001
48 11194955 ĐOÀN THỊ THANH  THƯ 21/04/2001
49 11195119 NGUYỄN VĂN  TIẾN 16/01/2001
50 11195210 ĐINH THỊ QUỲNH  TRANG 02/08/2001
51 11195397 PHẠM THỊ HUYỀN  TRANG 18/12/2001
52 11195767 ĐỒNG THỊ HÀ  VI 24/12/2001
53 11195924 VŨ THỊ  YẾN 24/10/2001