K63 – Actuary

Danh sách lớp Actuary – K63

(2021 – 2025)

STT Mã sv Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 11210651 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 01/03/2003
2 11210658 Nguyễn Tú Anh Nữ 03/06/2003 Lớp Trưởng (HK1,…)
3 11219226 Nguyễn Xuân Anh Nam 02/08/2003
4 11219228 Lưu Duy Bằng Nam 26/12/2003
5 11211099 Nguyễn Lê Thảo Chi Nữ 05/07/2003
6 11219229 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 19/03/2003
7 11211599 Nguyễn Thị Bảo Dương Nữ 18/03/2003
8 11211715 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên Nữ 08/11/2003
9 11211990 Đỗ Trung Hải Nam 03/04/2003
10 11212191 Lại Minh Hiển Nam 14/11/2003
11 11212247 Nguyễn Quang Hiếu Nam 29/01/2003
12 11212889 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 04/02/2003
13 11213503 Vương Thùy Linh Nữ 21/02/2003
14 11219235 Lưu Thị Lộc Nữ 27/04/2003
15 11219234 Nguyễn Hà Tuấn Long Nam 27/03/2003
16 11213639 Hà Phạm Ngọc Mai Nữ 10/12/2003
17 11213666 Nguyễn Hiền Mai Nữ 24/08/2003
18 11213721 Trần Phương Mai Nữ 28/02/2003
19 11219236 Dương Thị Ngọc Mai Nữ 21/06/2002
20 11210133 Đỗ Quang Mạnh Nam 07/05/2003
21 11213889 Nguyễn Sỹ Minh Nam 21/12/2003
22 11219238 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 25/05/2003
23 11214186 Đào Lê Ngân Nữ 29/09/2003
24 11219241 Đỗ Ánh Ngọc Nữ 23/11/2003
25 11214589 Trần Tuyết Nhi Nữ 26/12/2003
26 11219242 Lưu Hương Nhi Nữ 26/12/2003
27 11219243 Nguyễn Thị Lan Nhi Nữ 25/07/2003
28 11214722 Bùi Lê Kim Phương Nữ 08/04/2003
29 11215015 Phùng Nhật Quang Nam 20/08/2003
30 11215200 Đặng Minh Tâm Nữ 14/10/2003
31 11219247 Nguyễn Thị Thành Nữ 15/01/2003
32 11215386 Mai Đình Thảo Nam 24/11/2003
33 11215539 Nguyễn Hải Thu Nữ 28/08/2003 Bí thư (HK1,…)
34 11215862 Nguyễn Thu Trang Nữ 15/11/2003
35 11215932 Võ Huyền Trang Nữ 29/04/2003
36 11219249 Bùi Thu Trang Nữ 01/12/2002
37 11219251 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 28/08/2003