K63 – DSEB

Danh sách sinh viên lớp Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) – K63

(2021 – 2025)

 

TT Mã SV Họ và tên Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 11210261 Vũ Minh An Nam 06/04/2003 LT (HK1,…)
2 11219255 Hoàng Thị Tú Anh Nữ 27/07/2003
3 11219256 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 13/12/2003
4 11219258 Trần Phương Anh Nữ 23/12/2003
5 11219259 Trần Tuấn Anh Nam 09/11/2003
6 11219260 Trịnh Mai Anh Nữ 18/02/2003
7 11219261 Lê Ngọc Ánh Nữ 07/08/2003
8 11219262 Nguyễn Lê Bình Nam 03/02/2003
9 11211095 Nguyễn Kim Chi Nữ 11/01/2003
10 11219263 Đào Ngọc Chi Nữ 12/12/2003
11 11219268 Lê Hoàng Anh Đức Nam 20/01/2003
12 11219264 Vũ Mai Dung Nữ 10/02/2003
13 11219265 Phạm Tiến Dũng Nam 17/10/2003
14 11219267 Nguyễn Quý Dương Nam 10/06/2003
15 11219266 Nguyễn Lê Duy Nam 06/08/2003
16 11211959 Trần Thị Ngân Nữ 16/12/2003
17 11219271 Nguyễn Văn Đức Hải Nam 09/09/2003
18 11219272 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 19/10/2003
19 11219273 Trương Minh Hùng Nam 01/03/2003
20 11212719 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 10/03/2003
21 11212901 Nguyễn Trọng Thiên Khôi Nam 23/04/2003
22 11212902 Phan Anh Khôi Nam 28/11/2003
23 11213449 Trần Thùy Linh Nữ 10/10/2003
24 11219274 Ngô Khánh Linh Nữ 04/10/2003
25 11219275 Nguyễn Phương Linh Nữ 30/06/2003
26 11219276 Nguyễn Thùy Linh Nữ 06/10/2003
27 11219278 Phạm Xuân Lộc Nam 02/06/2003
28 11213549 Nguyễn Thành Long Nam 15/02/2003
29 11213588 Nguyễn Cẩm Ly Nữ 28/07/2003
30 11213717 Thiều Ngọc Mai Nữ 05/09/2003
31 11213752 Vũ Trọng Mạnh Nam 27/03/2003
32 11213987 Vũ Phú Minh Nam 14/11/2003 LP (HK1,…)
33 11219279 Trần Hải Nam Nam 17/11/2003
34 11214369 Nguyễn Vũ Ánh Ngọc Nữ 08/09/2003
35 11219280 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 07/05/2003
36 11219281 Chu Cao Nguyên Nam 30/12/2003
37 11219282 Võ Thị Yến Nhi Nữ 08/01/2003
38 11219284 Nguyễn Hà Phương Nữ 14/12/2003
39 11214934 Hoàng Anh Quân Nam 12/09/2003
40 11219285 Ngô Đức Quý Nam 06/11/2003
41 11215191 Nguyễn Chí Tài Nam 15/10/2003
42 11215226 Trịnh Thị Minh Tâm Nữ 15/11/2003
43 11219286 Kiều Thanh Tâm Nữ 06/08/2003
44 11219287 Dương Nhật Thành Nam 06/12/2003
45 11215341 Bùi Phương Thảo Nữ 21/05/2003
46 11219288 Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/12/2003
47 11219289 Đỗ Ngọc Thiện Nam 22/06/2003
48 11219290 Nhan Yến Trang Nữ 29/08/2003
49 11216040 Nguyễn Minh Nam 03/01/2003
50 11219291 Trương Đình Việt Nam 29/08/2003
51 11216295 Phạm Long Nam 09/08/2003