K63 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên lớp Toán kinh tế – K63

(2021 – 2025)

STT Mã sv Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 11210408 Lê Kim Anh Nữ 17/02/2003
2 11210568 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 13/08/2003
3 11210617 Nguyên Thị Kim Anh Nữ 27/01/2003
4 11210622 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 18/06/2003
5 11212779 Nguyễn Huyền Anh Nữ 23/11/2003
6 11216983 Nguyễn Quang Anh Nam 06/05/2003
7 11216984 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 23/04/2003
8 11216985 Võ Hà Tùng Anh Nữ 18/12/2003
9 11210904 Nguyễn Tùng Bách Nam 07/06/2003
10 11210908 Phạm Xuân Bách Nam 23/11/2003
11 11216986 Nguyễn Quốc Bảo Nam 08/03/2003
12 11211096 Nguyễn Lan Chi Nữ 23/11/2003
13 11211167 Đỗ Hữu Chiến Nam 29/04/2003
14 11216987 Nguyễn Thị An Chinh Nữ 03/12/2003
15 11216990 Cao Đăng Đại Nam 03/03/2003
16 11216988 Nguyễn Đức Dũng Nam 10/07/2003
17 11216989 Trương Thị Duyên Nữ 09/04/2003
18 11211740 Dương Hương Giang Nữ 21/06/2003
19 11211884 Lê Thị Thu Nữ 19/11/2003 LP (HK1,…)
20 11216991 Bùi Thu Nữ 11/07/2003
21 11211978 Nguyễn Hà Linh Nữ 03/08/2003
22 11211985 Đào Minh Hải Nam 18/01/2003
23 11216992 Dương Minh Hải Nam 30/05/2003
24 11216993 Hoàng Thị Minh Hằng Nữ 14/10/2003
25 11212198 Trần Thanh Hiển Nam 23/10/2003
26 11212366 Nguyễn Việt Hoàng Nam 11/04/2003
27 11212553 Trần Thị Mai Hương Nữ 22/02/2003
28 11216994 Phạm Thị Thu Hương Nữ 29/05/2003
29 11216995 Nguyễn Thị Hường Nữ 05/03/2003
30 11212771 Trịnh Thu Huyền Nữ 18/01/2003
31 11212843 Mai Nam Khánh Nam 13/10/2003
32 11212921 Phùng Anh Khuê Nam 07/12/2003
33 11213189 Lê Thị Diệu Linh Nữ 13/10/2003
34 11213377 Phạm Diệu Linh Nữ 26/05/2003
35 11216997 Trần Quang Linh Nam 13/12/2003
36 11213555 Phạm Tuấn Long Nam 27/04/2003
37 11213582 Hoàng Khánh Ly Nữ 30/09/2003
38 11213822 Lê Nhật Minh Nam 22/01/2003
39 11214080 Trần Thị Huyền My Nữ 03/07/2003
40 11216998 Nguyễn Thành Nam Nam 11/01/2003
41 11214394 Tạ Bích Ngọc Nữ 08/07/2003
42 11214449 Lương Lê Hải Nguyên Nữ 14/11/2003
43 11214453 Ngô Phúc Nguyên Nam 11/10/2003
44 11214476 Trần Thị Phương Nguyên Nữ 14/11/2003
45 11214502 Cao Minh Nhật Nam 20/06/2003
46 11214531 Hoàng Hà Nhi Nữ 20/10/2003
47 11214619 Lương Hồng Nhung Nữ 14/10/2003
48 11214648 Nguyễn Thị Oanh Nữ 11/09/2003
49 11214853 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 26/02/2003
50 11214960 Nguyễn Phạm Hoàng Quân Nam 26/08/2003
51 11214978 Vũ Minh Quân Nam 20/02/2003
52 11216999 Trần Minh Quân Nam 16/09/2003
53 11217000 Nguyễn Kim Quý Nữ 13/04/2003 BT (HK1,…)
54 11215192 Nguyễn Hoàng Đức Tài Nam 21/08/2003
55 11215503 Đặng Khánh Thiện Nam 21/12/2003
56 11215616 Vũ Thị Thương Nữ 23/02/2003 LT (HK1,…)
57 11217001 Phạm Thị Hương Trà Nữ 09/08/2003
58 11217002 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 01/08/2003
59 11217003 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/01/2002
60 11217004 Trương Ngọc Thùy Trang Nữ 30/06/2003
61 11215965 Nguyễn Đức Khánh Trình Nam 16/02/2003 LP (HK1,…)