K64 – DSEB – lớp B

Danh sách sinh viên lớp DSEB khóa 64 – lớp B

(2022 – 2026)

TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Ghi chú
1 11220084 Bùi Ngọc Bảo Anh 25/05/2004
2 11220232 Lê Duy Anh 14/07/2004
3 11220322 Nguyễn Đức Anh 27/07/2004
4 11220600 Trần Duy Anh 01/12/2004
5 11220783 Vũ Xuân Bách 13/11/2004
6 11220814 Phùng Gia Bảo 04/01/2004
7 11220983 Lương Quỳnh Chi 16/10/2004
8 11220991 Nguyễn Bảo Chi 14/05/2004
9 11221141 Tô Thị Hồng Cúc 28/02/2004
10 11221178 Trần Trọng Cường 10/12/2004
11 11221238 Lê Tất Đạt 02/02/2004
12 11221492 Nguyễn Mạnh Dũng 09/04/2004
13 11221659 Lê Đức Duy 04/10/2004
14 11221694 Lê Thị Duyên 24/07/2003
15 11222035 Trần Thị Phước Hải 24/12/2004
16 11222111 Nguyễn Việt Hằng 10/10/2004
17 11222123 Trần Ngọc Hằng 13/10/2003
18 11222333 Nguyễn Minh Hiếu 06/07/2004
19 11222594 Bùi Sỹ Hưng 14/04/2004
20 11222691 Nguyễn Minh Hương 11/05/2004
21 11223036 Lê Bảo Khánh 16/10/2004
22 11223312 Phạm Hoàng Kim Liên 10/06/2004
23 11223665 Nguyễn Thị Mai Linh 18/05/2004
24 11223712 Phạm Mai Linh 24/03/2004
25 11223713 Phạm Ngọc Linh 03/12/2004
26 11223842 Vũ Mai Linh 17/11/2004
27 11223987 Nguyễn Thị Khánh Ly 07/04/2004
28 11224287 Phạm Khoa Minh 18/10/2004
29 11224623 Nguyễn Hoàng Nghĩa 02/10/2004
30 11224781 Trần Văn Ngọc 23/01/2004
31 11224964 Phạm Ngọc Nhi 04/07/2004
32 11225430 Lâm Minh Quang 04/11/2004
33 11225583 Trần Trúc Quỳnh 25/12/2004
34 11225779 Nguyễn Hoài Thanh 28/05/2004
35 11225815 Nguyễn Tiến Tuấn Thành 05/09/2004
36 11225845 Đặng Thị Phương Thảo 16/10/2004
37 11225850 Đinh Phương Thảo 07/09/2004
38 11225886 Lê Phương Thảo 07/01/2004
39 11226276 Nguyễn Khánh Toàn 16/02/2004
40 11226304 Nguyễn Thị Hương Trà 02/01/2004
41 11226588 Nguyễn Tuấn Trọng 18/07/2004
42 11226749 Nguyễn Thái Tùng 19/01/2004
43 11226754 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/2004
44 11226767 Phan Đại Tùng 03/03/2004
45 11226938 Thân Quang Vinh 17/01/2004