K64 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên lớp Toán Kinh tế 64

(2022 – 2026)

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Giới Ghi chú
1 11220025 Nguyễn Bình An 20/06/2004 Nam
2 11220534 Phạm Hồng Anh 01/10/2004 Nam
3 11221068 Sầm Thị Mai Chi 15/09/2004 Nữ
4 11221377 Nguyễn Minh Đức 15/09/2004 Nam
5 11221539 Đào Tùng Dương 26/03/2004 Nam
6 11221804 Nguyễn Tiến Trường Giang 10/12/2004 Nam
7 11221860 Nguyễn Văn Giáp 02/08/2004 Nam
8 11222064 Cao Thị Hằng 03/09/2004 Nữ
9 11222074 Hoàng Phương Hằng 02/06/2004 Nữ
10 11222150 Ngô Thị Minh Hạnh 13/05/2004 Nữ
11 11222245 Trần Nữ Thảo Hiền 11/05/2004 Nữ
12 11222280 Trần Đức Hiển 28/08/2004 Nam
13 11222483 Nguyễn Huy Hoàng 18/03/2004 Nam
14 11222566 Mai Tuấn Hùng 30/05/2004 Nam
15 11222652 Vương Duy Hưng 10/03/2004 Nam
16 11223142 Nguyễn Khương 26/03/2004 Nam
17 11223680 Nguyễn Thùy Linh 30/03/2004 Nữ
18 11223874 Lê Hoàng Lộc 08/08/2004 Nam
19 11223923 Nguyễn Thành Long 18/01/2004 Nam
20 11224014 Đỗ Ngọc Mai 24/06/2004 Nữ
21 11224025 Lại Thị Ngọc Mai 08/06/2004 Nữ
22 11224206 Lê Thị Ngọc Minh 01/05/2004 Nữ
23 11224210 Lê Tuấn Minh 15/03/2004 Nam
24 11224375 Nguyễn Ngọc Trà My 10/02/2004 Nữ
25 11224678 Lê Thị Thúy Ngọc 13/10/2004 Nữ
26 11224700 Nguyễn Đức Ngọc 28/11/2004 Nam
27 11224776 Trần Mỹ Ngọc 08/10/2004 Nữ
28 11224830 Phạm Hạnh Nguyên 20/06/2004 Nữ
29 11225029 Nguyễn Phương Nhung 17/09/2004 Nữ
30 11225075 Trần Thị Kiều Oanh 15/06/2004 Nữ
31 11225151 Đỗ Quang Phước 08/05/2004 Nam
32 11225223 Nghiêm Gia Phương 12/10/2004 Nữ
33 11225257 Nguyễn Mai Phương 01/05/2004 Nữ
34 11225331 Vũ Phạm Thành Phương 20/08/2004 Nam
35 11225849 Đinh Ngọc Thảo 30/08/2004 Nam
36 11225952 Phạm Phương Thảo 25/06/2003 Nữ
37 11226148 Vũ Lê Anh Thư 01/03/2004 Nữ
38 11226213 Trần Minh Thúy 06/12/2004 Nữ
39 11226303 Nguyễn Thị Trà 17/06/2004 Nữ
40 11226347 Đinh Thị Thùy Trang 23/01/2004 Nữ
41 11226802 Cao Thị Tú Uyên 06/05/2004 Nữ
42 11226892 Đặng Đình Huyền Viên 05/09/2003 Nam
43 11226893 Dương Thị Hồng Viên 15/07/2004 Nữ
44 11226963 Phạm Hoàng 04/03/2004 Nam