Kế hoạch tổ chức 48 năm Thành lập Khoa

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 48 NĂM THÀNH LẬP KHOA TOÁN KINH TẾ

1. Mục đích

 • Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu sinh viên và sinh viên của Khoa;
 • Tôn vinh truyển thống giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của thầy và trò Khoa Toán kinh tế.

2. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: Ngày 22 tháng 10 năm 2016 (chủ nhật).
 • Địa điểm: Nhà Văn hóa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Các hoạt động

 • Tổ chức Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và 48 năm thành lập Khoa Toán Kinh tế;
 • Hoạt động khoa học: xuất bản 01 chuyên đề trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển;
 • Thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Toán kinh tế;
 • Xây dựng “Quỹ phát triển sinh viên” Khoa Toán Kinh tế;
 • Hoàn thiện cuốn “Lịch sử xây dựng và phát triển Khoa Toán Kinh tế”;

4. Ban chỉ đạo và Các tiểu ban

4.1. Ban chỉ đạo

 • Trưởng ban: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
 • Phó trưởng ban: TS. Nguyễn Mạnh Thế, GS. Nguyễn Quang Dong, PGS. Ngô Văn Thứ,
 • Các ủy viên: Th.S Phạm Anh Tuấn, TS. Cao Xuân Hòa, TS. Tống Thành Trung, TS. Hoàng Đức Mạnh, ThS. Bùi Dương Hải, ThS.Bùi Quốc Hoàn, ThS. Lê Đức Hoàng, ThS.Trần Chung Thủy, ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang.

 ​4.2. Tiểu ban tổ chức

a) Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Thế (Trưởng tiểu ban), PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, GS.TS. Nguyễn Quang Dong, ThS. Bùi Dương Hải, ThS.Lê Đức Hoàng, ThS.Nguyễn Thị Thùy Trang, ThS.Lê Anh Đức, Th.S Vũ Duy Thành, CN. Phan Thị Minh

b) Nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động;
 • Xây dựng kịch bản chi tiết và các giải pháp pháp tổ chức cho ngày 22/10/2016;
 • Tổ chức buổi lễ gặp mặt vào ngày 22/10/2016
 • Thời hạn hoàn thành: trước 30/6/2016

4.3. Tiểu ban biên soạn lịch sử Khoa

 1. Thành phần:

PGS.TS. Ngô Văn Thứ (Trưởng tiểu ban), TS. Cao Xuân Hòa, ThS Phạm Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, ThS. Bùi Dương Hải, ThS. Nguyễn Hải Dương, ThS. Nguyễn Phương Lan

 1. Nhiệm vụ:
 • Hoàn thiện kết cấu cuốn ”Lịch sử xây dựng và phát triển Khoa Toán kinh tế”;
 • Thu thập thông tin về các nội dung trong cuốn tài liệu này;
 • Hoàn thiện bản điện tử, sẵn sàng cho in ấn;
 • Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/8/2016.

4.4. Tiểu ban Lễ tân

 1. Thành phần:

PGS.TS. Ngô Văn Thứ (trưởng tiểu ban), Ths Lê Đức Hoàng, Cao Xuân Hòa, ThS. Phạm Anh Tuấn, Th.S Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga, Phạm Thị Hồng Thắm, Nguyễn Phương Lan

 1. Nhiệm vụ
 • Lập danh sách khách mời bao gồm: các cán bộ cũ của Khoa đã nghỉ hưu, chuyển công tác, đại biểu các đơn vị trong Trường, đại diện các trường, các tổ chức, doanh nghiệp,… có quan hệ với Khoa;
 • Thiết kế giấy mời, in và gửi giấy mời;
 • Chuẩn bị chỗ ở, đón đưa thầy, cô (có danh sách phê duyệt của Trưởng khoa) từ xa về;
 • Đón, hướng dẫn và phát tặng phẩm cho khách vào hội trường trong buổi lễ.

4.5. Tiểu ban đề xuất thành lập Ban liên lạc CSV và “Quỹ phát triển sinh viên Khoa Toán kinh tế”

 1. Thành phần
 • GS.TS Nguyễn Quang Dong (trưởng tiểu ban), TS. Nguyễn Mạnh Thế, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, PGS.TS. Ngô Văn Thứ, ThS. Lê Anh Đức, ThS. Bùi Dương Hải, ThS. Lê Đức Hoàng.
 • Đợt 1: 30/7/2016; đợt 2: 30/8/2016
 1. Nhiệm vụ
 • Thành lập Ban liên lạc và thường trực Ban liên lạc;
 • Thành lập các chi hội tại một số tỉnh/thành phố;
 • Tổ chức hoạt động của Ban liên lạc trong năm 2016 và các năm tiếp theo;
 • Huy động đóng góp cho Gặp mặt truyền thống 2016;
 • Huy động đóng góp xây dựng “Quỹ phát triển sinh viên Khoa Toán kinh tế”;
 • Xây dựng quy định sử dụng Quỹ.

4.6. Tiểu ban biên tập số đặc san

 1. Thành phần
 • PGS. TS Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Tống Thành Trung, ThS. Hoàng Bích Phương; ThS. Trần Chung Thủy, ThS. Vũ Duy Thành, Nguyễn Thị Thu Trang
 • Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/8/2016
 1. Nhiệm vụ
 • Làm việc với Tạp chí Kinh tế và Phát triển;
 • Thông báo về các chủ đề cho số đặc san;
 • Đặt các bài viết;
 • Tổ chức phản biện.

4.7. Tiểu ban văn nghệ – thông tin – tuyên truyền

 1. Thành phần: TS Nguyễn Mạnh Thế (trưởng tiểu ban), ThS. Bùi Dương Hải, ThS. Bùi Quốc Hoàn, ThS. Nguyễn Hải Dương; ThS. Vũ Duy Thành, ThS. Lê Anh Đức, Nguyễn Thùy Trang
 2. Nhiệm vụ
 • Thông tin đến cán bộ giáo viên trong Khoa, sinh viên, học viên cao học, NCS đang học tại Trường;
 • Thông tin và cập nhật thông tin về các hoạt động cho ngày 22/10/2016;
 • Thiết kế sân khấu: Pano, sắp đặt bàn ghế,…. Băng rôn, áp phích, backrop
 • Chuẩn bị văn nghệ sinh viên – giáo viên
 • Làm videoclip trình chiếu trong buổi lễ
 • Thu thập các video clip từ các cựu s.viên, thầy cô và biên tập thành video clip
 • Chọn nhạc nền cho buổi lễ

4.8. Tiểu ban cơ sở vật chất

 1. Thành phần:

Tống Thành Trung, Bùi Dương Hải, Lê Đức Hoàng, Nguyễn Hải Dương, Bùi Quốc Hoàn, Vũ Thị Bích Ngọc, Phan Thị Minh, Nguyễn Phương Lan

 1. Nhiệm vụ
 • Đề xuất và chuẩn bị tặng phẩm cho các thầy, cô, cựu sinh viên về dự buổi lễ ngày 22/10/2016;
 • Làm việc với Nhà trường về việc sử dụng Nhà Văn hóa cho buổi gặp mặt ngày 22/10/2016 (Hội trường và Gác 2 NVH): Nhà văn hóa, Phòng bảo vệ
 • Phục vụ nước uống (trà bánh giải lao) cho đại biểu đến dự 22/10/2016;
 • Đặt tiệc đứng (bữa trưa ngày 22/10/2016).
 • Tiếp nhận tài trợ.

  Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các Trưởng Tiểu ban chủ động tổ chức thảo luận: chương trình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, dự kiến kế hoạch chi tiết và báo cáo về cho Trưởng ban chỉ đạo. Thời hạn nộp kế hoạch này chậm nhất 30/6/2016.

 

Trưởng khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh