Kế hoạch tổ chức Hội khoa 45 năm

Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có công văn quyết định Tổ chức lễ Kỉ niệm 45 năm khoa Toán kinh tế.

Ngày tổ chức Lễ hội chính thức: Sáng Chủ Nhật 12 / 5 / 2013

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM KHOA TOÁN KINH TẾ

1. Từ tháng 2/2013 Khoa Toán kinh tế phát động các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm:
a. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về "Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội", hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2013
b. Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Toán kinh tế sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2013
c. Các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh viên trong tháng 4 và 5 năm 2013
d. Thực hiện đợt 1 chương trình "Tủ sách cho bạn" với việc chuyển hơn 1000 cuốn sách phổ thông cho các trường phổ thông ở tỉnh Điện Biên vào cuối tháng 3 năm 2013

2. Trong tháng 3 – 4 / 2013 tổ chức các hoạt động chuẩn bị lễ hội
a. Xây dựng phương án tổ chức lễ hội
b. Hoàn thiện hồ sơ cựu sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên
c. Tổ chức gặp mặt đại diện cựu sinh viên góp ý chương trình lễ hội
d. Tổ chức truyền thông về quá trình hình thành, phát triển của Khoa Toán kinh tế
e. Mời giáo viên, cán bộ nhân viên, sinh viên và các cá nhân, đơn vị dự lễ hội
f. Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, thời gian cho các hoạt động lễ hội

3. Tổ chức Lễ hội vào Sáng ngày Chủ Nhật 12 tháng 5 năm 2013.