Kê khai giờ giảng (hạn 3.12) – Nộp danh sách thi (TKT,TTC: hạn 3.12)

Các thầy cô giảng dạy kê khai giờ giảng

THÔNG BÁO CỦA NHÀ TRƯỜNG + MẪU KÊ KHAI: TẠI ĐÂY.

Bộ môn TKT + TTC (cần xác nhận) gửi bản kê khai tại bàn VP Bộ môn TKT để cô Trang tổng hợp vào ngày 3.12.18

 

Các thầy cô Bộ môn TKT, TTC nộp bảng điểm thành phần về VP khoa cho cô Phan Minh.

Thời hạn: 12h ngày Thứ Hai, 3/12/2018.