Kê khai khối lượng giảng dạy

Phòng tài chính kế toán thông báo bằng văn bản về việc kê khai giờ giảng.

Thời gian giảng dạy từ 1/1/2014 đến 30/6/2014.

Thời hạn nhận kê khai: muộn nhất 5/6.

Mẫu lấy TẠI ĐÂY.

Lưu ý: Các thầy cô bộ môn TTC giảng học phần bộ môn TKT dùng mẫu có xác nhận 2 bộ môn.

Thủ tục kê khai các sinh viên học giép:

1. Sau khi có bảng điểm, photo bảng điểm học ghép

2. Kê khai theo mẫu (để tại bàn Bộ môn TKT)

3. Xác nhận của phòng QLĐT

4. Mang xuống phòng Tài chính kế toán để thanh toán