Kết quả họp BM Toán kinh tế (15/8/2014)

HỌP NGÀY 15/8/2014

Vấn đề:

 1. Xem xét Hướng dẫn giảng dạy hai môn LTXSTKT và KTL đã đăng tải trên web, có cần thay đổi chỉnh sửa những gì
 2. Cách thức kiểm tra môn XSTK (20%)
 3. Điểm thành phần môn KTL và cách thức đảm bảo công bằng: Thời gian kiểm tra vào tuần nào?
 4. Đề cương cho Chất lượng cao: Phải 10-20-20-50%
 5. Thông qua đề cương các học phần: Chuyên ngành và học phần loại 2 tín chỉ, các thầy cô giảng dạy trực tiếp chủ trì.
 6. Cải thiện học phần XSTK /  Chấm thi CLC, POHE / Thang điểm XSTK kỳ hè

 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Vấn đề 2. Đề xuất:

Phương án 1: Các thầy cô tùy ý

Phương án 2: Mẫu đề chung

 • Một mẫu chung gồm 4 – 6 đề tính sẵn trên Excel, thay số sẽ cho kết quả khác.
 • Ưu: thuận tiện, chấm nhanh
 • Nhược: Các lớp hỏi nhau – Khắc phục bằng cách giám sát kĩ đề, chia nhỏ lớp, kiểm tra đồng loạt, chỉ chữa sau 2 tuần (khi các lớp đã kiểm tra hết)

Phát triển phương án 2: Một số vấn đề đã hỏi trong bài kiểm tra sẽ không hỏi trong bài thi cuối kì nữa.

 

Vấn đề 3. Đề xuất:

 • Kiểm tra vào tuần cuối, công bố điểm tuần bù (hệ thống), hoặc
 • Kiểm tra tuần 14, công bố điểm tuần 15
 • >> Nội dung kiểm tra như thế nào, có nên điểm là 30% hay không. Nếu kiểm tra 30% thì thời gian là bao nhiêu phút, nhập bao nhiêu quan sát, có phần suy luận gì hay không.

 

Vấn đề 4: Đề xuất:

Với XSTK

 • Phương án 1: Kiểm tra giống chính quy: 20%; Thuyết trình Thống kê mô tả dựa trên bộ số liệu lớn: 20%
 • Phương án 2: Kiểm tra phần xác suất: 20%; kiểm tra phần Thống kê tính bảng số, suy diễn về mẫu: 20%

*Một số vấn đề đã hỏi trong bài kiểm tra sẽ không hỏi thi nữa:

 • Định nghĩa cổ điển, tính xác suất dùng tổ hợp
 • Biến ngẫu nhiên rời rạc
 • Tính thống kê đặc trưng mẫu
 • Suy diễn về mẫu

Với Kinh tế lượng

 • Kiểm tra trên máy giống Chính quy vào cuối kì: 20%.
 • Bài tập nhóm trình bày: 20%. Kinh nghiệm: T.Đức

 

 

Một ý kiến về cách làm bài tập phần Xác suất, sử dụng bảng xác suất kết hợp:

 • Không nhất thiết đặt biến cố A, B,…
 • Dùng cách viết P(cả hai dự án thành công) = … cũng được chấp nhận.