Kết quả họp BM Toán kinh tế (23/4/2014)

Cuộc họp bộ môn Toán kinh tế diễn ra vào lúc 14h00 ngày Thứ Tư 23/4 tại Văn phòng khoa.

Chủ trì: Trưởng bộ môn Nguyễn Mạnh Thế.

Nội dung chính:

1. Phân công chung: thầy Thế các hệ Chính quy, Cao học; thầy Hải: các hệ phi Chính quy

2. Quản lý về vấn đề thi
– Hệ chính quy chuyên ngành: Giảng viên giảng dạy
– Các môn Kinh tế lượng, Xác suất thống kê: lãnh đạo Bộ môn; môn MHT: cô Phương
– Hệ phi chính quy: thầy Hải.
– Quyết định thang điểm đánh giá từ học kỳ sau: KTL, XSTK, MHT: 10% – 30% – 60%. Bộ môn sẽ tiếp tục họp để triển khai phương thức và khung đánh giá.
– Các môn chuyên ngành: do giảng viên phụ trách đề xuất, bộ môn thông qua.
– Hệ phi chính quy: GV phụ trách ca thi quản lý đề và bài
– Nhận bài thi: Trưởng, Phó trưởng BM và cô Phan Minh
– Rà soát lại điểm chuyên ngành đã nhập vào máy.

3. Giảng dạy
– Nâng cao tính thực tiễn và ứng dụng, đưa Excel vào giảng dạy: sẽ cụ thể sau.

4. Seminar
– Thường xuyên hơn, vào chiều Thứ Sáu, trở thành một lịch chính thức (các thầy cô xếp lịch để không bị trùng).
– Cụ thể: sinh hoạt bài giảng, các phần mềm ứng dụng

5. Phân công giảng dạy
– Phân công đều: CLC, POHE
– Cao học: phải có Đề cương giảng dạy chi tiết, cụ thể, giảng viên xem xét khả năng và đề đạt nguyện vọng.