[Khẩn] Họp toàn khoa

Do một số công việc của Nhà trường cần phổ biến gấp, kính mời toàn thể các thầy, cô lên Khoa họp.

Thời gian: 9g30 ngày 14/7/2014

Mong các thầy, cô có mặt đầy đủ và đúng giờ!