Khoa HDSD Tài khoản cá nhân – 11/8/17 – Họp môn XSTK

14h ngày 11 / 8.

Sử dụng Tài khoản cá nhân – Sau đó BM Toán kinh tế họp về học phần XSTK.

 

Theo thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY

Nhà trường đã mua bản quyền các tiện ích (Email, Office, Yammer, Onenote,…) và cho mỗi Giảng viên.

 

Đây là hệ thống chia sẻ, làm việc rất tiện dụng, khoa học, hiện đại, và sẽ hướng tới bắt buộc tất cả phải sử dụng trong quá trình làm việc. 

 

Tài khoản sử dụng là Email cá nhân của trường (đuôi @neu.edu.vn). Tài khoản này sẽ liên quan đến toàn bộ thông tin cá nhân, tài liệu, dữ liệu của các giảng viên, do đó cần được tạo và bảo mật.

 

Để hỗ trợ các Giảng viên việc sử dụng các tiện ích, Khoa sẽ tổ chức Hướng dẫn sử dụng các tiện ích. Người hướng dẫn: Vũ Duy Thành.

 

Các thầy cô lưu ý:

– Sử dụng hộp thư của mình (đuôi @neu.edu.vn) đăng nhập vào hệ thống. Trường hợp đã mất hộp thư cần thông báo cho Viện CNTT để lấy lại.