Kinh tế lượng (1996 – 2000 – 2006)

 

  Tên sách:               KINH TẾ LƯỢNG
Loại sách:              Giáo trình
Tác giả:                   Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh
Nhà xuất bản:        Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản:      1996, 2000, 2006
Số trang:                346

MỤC LỤC

Lời giới thiệu
Mở đầu
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản
Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết
Chương 3. Hồi quy bội
Chương 4. Phương pháp ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính
Chương 5. Hồi quy với biến giả
Chương 6. Đa cộng tuyến
Chương 7. Phương sai của sai số thay đổi
Chương 8. Tự tương quan
Chương 9. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình
Chương 10. Mô hình tự hồi quy, mô hình có trễ phân phối và kiểm định quan hệ nhân quả
Phụ lục