Lịch thi Tuyển sinh ĐH đợt 1 – 2013

Thứ Sáu – 28/6: 8h30: Các Thư ký họp phổ biến quy chế – Nhà văn hóa
14h00: Các cán bộ tuyển sinh họp phổ biến quy chế – Theo địa điểm quy định
Thứ Tư – 3/7: Sáng 7h15: Tập trung thí sinh và làm thủ tục thi tại địa điểm thi
Thứ Năm – 4/7: Sáng 6h00: Thi Toán học
Chiều 13h00: Thi Vật Lý
Thứ Sáu – 5/7: Sáng 6h00: Thi Hóa học

Lịch thông báo của Trường: TẠI ĐÂY. Văn bản: Nhiệm vụ quyền hạn của Ban coi thi: TẠI ĐÂY.