Week 23/12 – 29/12/2019 – Seminar on Friday

Wesneday (25/12)

 • 14h00: Họp báo cáo tiến độ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ 2017 – 2022.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: NCS Phạm Thị Hồng Thắm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Các thầy cô trong Hội đồng và các thầy cô quan tâm – Tại: P501 nhà A2

 • 16h00: Họp với các khoa/viện có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh về công tác học liệu.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thursday (26/12)

 • 10h00: Gặp mặt tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2019.

Mời: T. Thế, Cô Quỳnh Lan, T. Hòa , T. Thứ – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, Đợt tháng 12-2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Friday (27/12)

 • 8h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác Truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Seminar “Một số vấn đề về Kinh tế lượng: Lý thuyết và Thực hành” – Bùi Dương Hải – Bộ môn Toán kinh tế

Mời các thầy cô BM Toán kinh tế và người có quan tâm, tại Phòng SHKH Khoa.

Thứ Bảy (28/12) 

 • 8h00: Khai mạc giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, các thầy cô tham gia giải và các thầy cô quan tâm – Tại: Sân Tennis – ĐH KTQD

Saturday (29/12)

 • 17h00: Tổ chức trao giải và tổng kết giải Tennis Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, các thầy cô tham gia giải – Tại: Sân Tennis – ĐH KTQD

Lịch tuần khoa từ 23/12 – 29/12/2019 – Seminar KTL chiều Thứ Sáu

Thứ Tư (25/12)

 • 14h00: Họp báo cáo tiến độ đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ 2017 – 2022.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: NCS Phạm Thị Hồng Thắm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Các thầy cô trong Hội đồng và các thầy cô quan tâm – Tại: P501 nhà A2

 • 16h00: Họp với các khoa/viện có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh về công tác học liệu.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (26/12)

 • 10h00: Gặp mặt tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2019.

Mời: T. Thế, Cô Quỳnh Lan, T. Hòa , T. Thứ – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, Đợt tháng 12-2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (27/12)

 • 8h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác Truyền thông giáo dục ở các trường đại học trong bối cảnh 4.0”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Seminar “Một số vấn đề về Kinh tế lượng: Lý thuyết và Thực hành” – Bùi Dương Hải – Bộ môn Toán kinh tế

Mời các thầy cô BM Toán kinh tế và người có quan tâm, tại Phòng SHKH Khoa.

Thứ Bảy (28/12) 

 • 8h00: Khai mạc giải Tennis, Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, các thầy cô tham gia giải và các thầy cô quan tâm – Tại: Sân Tennis – ĐH KTQD

Chủ nhật (29/12)

 • 17h00: Tổ chức trao giải và tổng kết giải Tennis Cầu lông, Bóng bàn dành cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, các thầy cô tham gia giải – Tại: Sân Tennis – ĐH KTQD