Lưu trữ bài về NCKH sinh viên 2021

 

Các nhóm Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021.

Các nhóm nộp bản mềm TẠI ĐÂY.

Yêu cầu về bản mềm:

  • Tiêu đề: NCKH2021 – Tên đề tài (tiếng Việt có dấu)
  • Nộp 1 bản words (.docx) và 1 file pdf
  • Format theo chuẩn quy định của Trường