Mời họp về việc chuẩn bị kế hoạch Lễ hội (thứ 6 ngày 19/2/2016)

Nội dung: họp bàn kế hoạch tổ chức lễ hội nhân 60 năm ngày thành lập Trường và 44 năm ngày thành lập Khoa Toán kinh tế.

Kính mời: BCN Khoa, T.Phạm Tuấn, T.Dong, T. Thứ, T. Trung, T. Mạnh, C. Thủy, T. Hoàn, T. Hoàng, C. Trang, T. Thành.

Thời gian: 15h30, tại VP Khoa

 

Ban CN Khoa